Alocarea financiară a programului “Dezvoltarea Capacităţii Administrative” pentru 2007-2013 este de 246 milioane euro


Alocarea financiară a Programului Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative” (PODCA) pentru perioada 2007-2013 este de 246 milioane euro (85% contribuţie UE şi 15% contribuţie naţională), reprezentând 1,08% din alocarea României, fiind cel mai mic program operaţional, se arată într-un comunicat al Ministerului Administraţiei şi Internelor (MAI) remis miercuri. PODCA este destinat în special instituţiilor publice centrale şi locale.  MAI menţionează că instituţiilor publice centrale, care sunt finanţate din bugetul de stat, nu li se acordă prefinanţare şi nu depind de fluxuri financiare precum instituţiile administraţiei publice locale sau beneficiarii privaţi. Din cauza întârzierilor majore în implementarea proiectelor de către beneficiari, sunt solicitate frecvent prelungiri. Astfel se explică şi gradul scăzut de absorbţie (7,91%). În condiţiile în care s-ar fi acordat prefinanţare şi instituţiilor publice centrale, procentul de absorbţie ar fi fost de 16%, precizează sursa.  În ceea ce priveşte situaţia la 30 iunie, MAI precizează că: din alocarea PODCA de 246 milioane euro, valoarea contractată este de 120 milioane euro (aproximativ 50% din alocare) – 313 contracte semnate; sunt în curs de semnare încă 19 contracte în valoare de 20 milioane euro – ceea ce va determina creşterea procentului de contractare la 57% din alocarea PODCA; valoarea plăţilor 17,3 milioane euro – reprezintă un procent de absorbţie de 7,91%; valoarea solicitărilor de plată aflate la Autoritatea de Management PODCA în curs de procesare este de 6 milioane euro, plăţi ce vor fi rambursate în următoarea perioadă, fapt care va determina creşterea gradului de absorbţie la peste 10%.  Din septembrie 2010 până în prezent se constată: creşterea volumului plăţilor cu 141%, creşterea numărului de contracte cu 44% (s-au încheiat 96 din totalul de 313 contracte), creşterea valorii totale a contractelor cu 81% (54 milioane euro din totalul de 120 milioane euro s-a contractat în această perioadă); ţinta de contractare asumată pentru semestrul I/2011 a fost atinsă (31,46 milioane euro), înregistrând 36,9 milioane euro.  MAI gestionează Programul Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative” (PODCA), în baza unei alocări financiare a Fondului Social European completată de cofinanţare naţională. Rolul MAI este de a pune în practică prioritatea tematică “Consolidarea unei capacităţi administrative eficiente”, stabilită în cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013.  AMPODCA este organizată la nivel de direcţie în cadrul MAI, fiind coordonată de secretarul de stat Gheorghe Emacu.  MAI a făcut aceste precizări ca urmare a interpretărilor apărute în mass-media cu privire la implementarea Programului Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative” (PODCA) la nivelul acestui minister.