Ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică


Direcția Agricolă Vâlcea anunță că Executivul a aprobat, în ultima sa şedinţă din data de 8 iunie 2011 o Hotărâre pri­vind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agri­cultură ecologică. Pentru anul 2010 au fost considerate eligibile 1068 de cereri pentru acordarea de ajutoare spe­ci­fice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sec­torul de agricultură ecologică. Datorită faptului că numărul de cereri eligibile este mai mic decât numărul total de cereri estimate, în vederea absorbţiei în totalitate a fondurilor alo­ca­te pentru anul 2010 – respectiv a sumei de 3.098.000 euro – se impune creşterea cuantumului pe exploataţie a plăţii anuale suplimentare, prin realocarea excedentului de 981.400 euro. Actul normativ adoptat în data de 8 iunie legi­fe­rează realocarea acestui excedent. De asemenea, prin acest act normativ se aduc clarificări referitoare la suprafeţe agricole eligibile prin specificarea faptului că suprafeţele agri­cole eligibile sunt ocupate cu culturi anuale, culturi pe­re­ne sau păşuni şi fâneţe permanente.