Activitate intensă la Apavil S.A. „Centru Vest”


APAVIL SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 19-25 aprilie 2021 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.
AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branșamente PEHD Dn 25: comuna Pietrari – satul Pietrarii de Sus, comuna Păușești – satul Șolicești, comuna Bunești – satul Bunești; conductă PEHD Dn 32: comuna Tomșani – satul Foleștii de Jos și orașul Băile Govora – strada Mihail Kogălniceanu; conductă PEHD Dn 75: comuna Nicolae Bălcescu – satul Predești; conductă PEHD Dn 110: comuna Tomșani – satul Tomșani; conductă PEHD Dn 140: orașul Băbeni – străzile Ariei și Uzinei. De asemenea, s-a intervenit la avarii în comuna Șirineasa – satul Ciorăști.
La aceste intervenții s-au efectuat operațiile necesare remedierii problemelor și de aducere la starea inițială a terenului.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a efectuat igienizarea incintei Stației de pompare ape uzate din comuna Cernișoara;
• s-a decolmatat bazinul de captare Râmești din orașul Horezu;
• s-au desfundat și decolmatat rețelele de canalizare, căminele și racordurile aferente din orașul Băile Govora – strada Tudor Vladimirescu;
• s-a igienizat perimetrul puțurilor de captare din comuna Frâncești;
• s-a igienizat perimetrul puțului de captare nr. 1 din comuna Pietrari;
• s-au desfundat racord și cămin de canalizare menajeră în orașul Horezu – strada 1 Decembrie;
• s-a vidanjat, curățat și spălat incinta Stațiilor de pompare ape uzate 1, 2, 3 și 4 din comuna Tomșani – satul Bogdănești;
• s-au înlocuit ramă și capac cămin vană în orașul Băbeni;
• s-au efectuat lucrări de reparație plutitor aferent rezervorului de acumulare Ciorăști din comuna Șirineasa;
• s-a montat pompa aferentă Stației de apă din comuna Tomșani;
• s-a curățat și spălat ejector pompă din cadrul Stației de apă din comuna Cernișoara;
• s-au continuat lucrările de înlocuire rețea de apă potabilă și branșamente din orașul Băbeni – strada Petrolului;
• s-au supravegheat sistemele dozatoare hipoclorit și instalațiile de durizare și deferizare aferente Stației de apă din comuna Frâncești;
• s-a efectuat igienizarea incintei Stației de captare, tratare, pompare și distribuție apă Șirineasa;
• au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăești, Bunești, Păușești, Pietrari, Frâncești;
• s-a efectuat spălarea rețelei de apă potabilă cuprinsă între Stația de apă Bunești și satele Firești și Râpănești;
• s-au vidanjat și curățat căminele stațiilor de epurare ape uzate și căminele stațiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localitățile Băbeni, Tomșani, Cernișoara, Șirineasa și Nicolae Bălcescu;
• s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de captare, tratare, pompare și distribuție apă potabilă, a stațiilor de retratare apă potabilă, a stațiilor de repompare apă potabilă, a stațiilor de epurare ape uzate, a rezervoarelor de înmagazinare apă potabilă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Băbeni;
• s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de pompare apă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Bunești, Frâncești și Păușești-Otăsău;
• a fost asigurată buna funcționare a rețelelor de apă și canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest;
APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.
Sursă foto: Arhivă
Compartimentul comunicare și mass-media al societății Apavil S.A.