Activitate intensă la Apavil S.A. „Centru Vest”


APAVIL SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 29 martie – 4 aprilie 2021 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.
AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branșamente PEHD Dn 25: comuna Pietrari – satul Pietrarii de Sus, comuna Păușești – satele Cernele, Firești și Solicești, comuna Bunești – satul Stoenești; conductă OL Dn 25: orașul Horezu – strada I. Ghe. Duca; conductă PEHD Dn 110: comuna Tomșani – satul Foleștii de Sus, comuna Frâncești – satul Moșteni; conductă OL 159: orașul Băile Govora – strada Tudor Vladimirescu. De asemenea, s-a intervenit la avarii în orașul Băbeni – strada Tătărani și orașul Horezu – strada Pieței.
La aceste intervenții s-au efectuat operațiile necesare remedierii problemelor și de aducere la starea inițială a terenului.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a repoziționat branșament în vederea dezafectării conductei de apă în orașul Horezu – strada Tudor Vladimirescu;
• s-a montat contactor și s-au reglat plutitorii aferenți Stației de pompare ape uzate din comuna Tomșani – satul Tomșani;
• s-a efectuat spălarea rețelei de apă din orașul Băile Govora – satul Gătejești;
• s-a desfundat racord de canalizare menajeră în orașul Horezu – strada Florilor;
• s-a montat reductor presiune în orașul Horezu – strada Știrbei Vodă;
• s-a efectuat curățarea transportorului elicoidal aferent Stației de epurare ape uzate din comuna Șirineasa – satul Șirineasa;
• s-a igienizat perimetrul Stației de epurare Coastele Cernei din comuna Pietrari;
• s-au continuat lucrările de înlocuire rețea de apă potabilă și branșamente din orașul Băbeni – strada Petrolului;
• s-au început lucrările de reparații rezervor de acumulare apă din comuna Șirineasa;
• s-au desfundat cămine de canalizare în comuna Nicolae Bălcescu – satul Predești;
• s-au curățat căminele de apometre din orașul Băbeni – strada Dragoș Vrânceanu;
• s-a asigurat asistență tehnică pentru realizarea de branșamente în comuna Nicolae Bălcescu – satele Linia Hanului și Valea Bălceasca, comuna Frâncești – satul Moșteni și orașul Horezu – străzile General Magheru și Romanii de Sus;
• s-a asigurat asistență tehnică pentru realizarea de racorduri de canalizare în comuna Nicolae Bălcescu – satul Rotărești și orașul Horezu – străzile General Magheru și Romanii de Sus;
• s-au supravegheat sistemele dozatoare hipoclorit și instalațiile de durizare și deferizare aferente Stației de apă din comuna Frâncești;
• s-a efectuat spălarea rețelei de apă potabilă cuprinsă între Stația de apă Bunești și satele Firești și Râpănești;
• au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăești, Bunești, Păușești, Pietrari, Frâncești;
• s-au vidanjat și curățat căminele stațiilor de epurare ape uzate și căminele stațiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localitățile Băbeni, Tomșani, Cernișoara, Șirineasa și Nicolae Bălcescu;
• s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de captare, tratare, pompare și distribuție apă potabilă, a stațiilor de retratare apă potabilă, a stațiilor de repompare apă potabilă, a stațiilor de epurare ape uzate, a rezervoarelor de înmagazinare apă potabilă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Băbeni;
• s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de pompare apă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Bunești, Frâncești și Păușești – Otăsău;
• a fost asigurată buna funcționare a rețelelor de apă și canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.
APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.
Sursă foto: Arhivă
Compartimentul comunicare, mass-media al societății Apavil S.A.