Activitate intensă la Apavil S.A. „Centru Vest”


APAVIL SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 28 septembrie – 4 octombrie 2020 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.
AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branșamente PEHD Dn 20: orașul Horezu – strada Râmești; conductă PEHD Dn 25: comuna Păușești – satele Barcanele, Șerbănești și Văleni, comuna Pietrari – satele Pietrari și Pietrarii de Sus, comuna Frîncești – satul Moșteni, comuna Mihăești – satul Vulpuiești, orașul Băbeni – strada Remizei, orașul Horezu – satele Romanii de Sus și Urșani și orașul Băile Govora – strada Tudor Vladimirescu; conductă PEHD Dn 32: comuna Bunești – satul Treime, comuna Tomșani – satul Bogdănești și orașul Băile Govora – strada Viorelelor; conductă PEHD Dn 110: comuna Pietrari – satul Pietrari, comuna Tomșani – strada Principală și orașul Horezu – strada Mircea cel Bătrân; conductă PEHD Dn 140: orașul Băbeni – strada Ariei; conductă PEHD Dn 160: orașul Horezu – strada General Magheru; conductă OL 89: comuna Măldărești – satul Măldărești și orașul Horezu – străzile Olari și Tănăsești; conductă OL 90: comuna Mihăești – satul Gurișoara; conductă OL 400: orașul Horezu – strada Olari. De asemenea, s-a intervenit la avarii în comuna Galicea – satele Bratia din Vale și Galicea, comuna Șirineasa – satul Șirineasa și orașul Băile Govora – strada Palangine.
La aceste intervenții s-au efectuat operațiile necesare remedierii problemelor și de aducere la starea inițială a terenului.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a efectuat spălarea rețelei de apă potabilă cuprinsă între Stația de apă Bunești și satele Firești și Râpănești;
• s-a desfundat canalizarea din orașul Băbeni – strada Aleea Liceului;
• s-au decolmatat și spălat racordurile de canalizare din orașul Băile Govora – străzile Bradului și Horia, Cloșca și Crișan;
• s-a realizat trecerea unui utilizator pe rețeaua nouă de apă potabilă din orașul Băbeni – strada Unirii;
• s-au decolmatat, curățat și spălat pompele aferente Stațiilor de repompare apă menajeră Bunești Râu și Gătejești din comuna Bunești;
• s-au efectuat lucrări de extindere rețea apă potabilă PEHD Dn 50 și realizare branșamente apă în comuna Mihăești – satul Gurișoara;
• s-au curățat căminele de canalizare cuprinse între Stația de repompare Gătejești și Stația de epurare Bunești din comuna Bunești;
• s-a asigurat asistență tehnică pentru realizarea de branșamente noi în comuna Galicea – satele Cremenari și Galicea și orașul Băbeni – strada Bonciu;
• s-a asigurat asistență tehnică pentru realizarea de racorduri de canalizare în comuna Șirineasa – satul Șirineasa;
• s-a curățat și decolmatat barajul de captare Râmești;
• au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăești, Bunești, Păușești, Pietrari, Frâncești;
• s-au vidanjat și curățat căminele stațiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localitățile Băbeni, Tomșani, Cernișoara, Șirineasa și Nicolae Bălcescu;
• s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de captare, tratare, pompare și distribuție apă potabilă, a stațiilor de retratare apă potabilă, a stațiilor de repompare apă potabilă, a stațiilor de epurare ape uzate, a rezervoarelor de înmagazinare apă potabilă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Băbeni;
• s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de pompare apă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Bunești și Păușești – Otăsău;
• a fost asigurată buna funcționare a rețelelor de apă și canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.
APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.
• Biroul de Presă al Apavil SA