Activitate intensă la Apavil S.A. „Centru Vest”


APAVIL SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 20-27 septembrie 2020 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.
AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branșamente PEHD Dn 20: orașul Horezu – străzile Bălănești, Olari, Râmești și Nicolae Bălcescu; conductă Dn 25: comuna Păușești – satul Tâlvaci, comuna Frâncești – satul Moșteni, comuna Pietrari – satele Pietrari și Pietrarii de Sus, comuna Mihăești – satele Gurișoara și Vulpuiești, comuna Tomșani – satul Foleștii de Jos, comuna Cernișoara – satul Măldărești și orașul Băile Govora – străzile Socului, Școlii, Tudor Vladimirescu și Vasile Alecsandri; conductă PEHD Dn 32: comuna Pietrari – satul Pietrari și comuna Tomșani – satul Foleștii de Jos; conductă PEHD Dn 75: comuna Nicolae Bălcescu – satele Dosul Râului și Predești; conductă PEHD Dn 110: comuna Tomșani – strada Principală. De asemenea, s-a intervenit la avarii în comuna Galicea – satul Bratia din Vale, comuna Șirineasa și orașul Băbeni – străzile Remizei și Petrolului.
La aceste intervenții s-au efectuat operațiile necesare remedierii problemelor și de aducere la starea inițială a terenului.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a efectuat spălarea rețelei de apă potabilă cuprinsă între Stația de apă Bunești și satele Firești și Râpănești;
• s-a înlocuit regulator de presiune defect în comuna Mihăești – satul Vulpuiești;
• s-a curățat ejectorul aferent pompei hipoclorit de sodiu din cadrul Stației de apă Cernișoara;
• s-a desfundat manual racord canalizare menajeră în comuna Tomșani – strada Principală;
• s-a intervenit pentru buna funcționare a rețelei de canalizare din comuna Șirineasa;
• s-a asigurat asistență tehnică pentru realizarea de branșamente noi în comuna Păușești – satul Șerbănești, comuna Măldărești – satul Măldărești, orașul Horezu – satul Romanii de Sus și comuna Galicea – satul Galicea;
• s-a efectuat curățarea și spălarea incintei Stației de epurare Tomșani;
• au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăești, Bunești, Păușești, Pietrari, Frâncești;
• s-au vidanjat și curățat căminele stațiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localitățile Băbeni, Tomșani, Cernișoara, Șirineasa și Nicolae Bălcescu;
• s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de captare, tratare, pompare și distribuție apă potabilă, a stațiilor de retratare apă potabilă, a stațiilor de repompare apă potabilă, a stațiilor de epurare ape uzate, a rezervoarelor de înmagazinare apă potabilă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Băbeni;
• s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de pompare apă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Bunești și Păușești – Otăsău;
• a fost asigurată buna funcționare a rețelelor de apă și canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.
APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.
• Biroul de Presă al Apavil SA