Absolvenții de învățământ au la dispoziție 60 de zile să se înscrie la «Șomaj»


Absolvenții de învățământ sunt așteptați să se înregistreze în evidenţele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea, pentru a beneficia de serviciile gratuite de informare și consiliere profesională, de mediere a muncii, precum și de alte măsuri de stimulare a ocupării forței de muncă.

Potrivit prevederilor legii, absolvenţii trebuie să se prezinte la agenţiile pentru ocupare în termen de 60 de zile de la absolvire, pentru înregistrare ca persoană în căutarea unui loc de muncă, ca etapă prealabilă şi obligatorie în vederea obținerii facilităților acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv pentru obţinerea indemnizaţiei de şomaj.

Conform Ordinului Ministerului Educației nr. 3800/2023 privind structura anului şcolar 2023-2024, pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar se încheie la data de 7 iunie 2024.

Absolvenţii de liceu promoţia 2023-2024 se pot prezenta la agenția pentru ocupare, în vederea înregistrării, în perioada 08 iunie – 06 august (inclusiv) în zilele lucrătoare, indiferent de promovarea sau nepromovarea examenului de bacalaureat.

În situaţia în care unii tineri mai au corigențe, şi nu au situaţia încheiată la toate materiile, aceştia se pot prezenta în interval de 60 de zile de la susţinerea şi promovarea examenului de corigenţă. În acest sens adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ va specifica data promovării examenului de corigenţă.

Indemnizaţia de şomaj se va acorda de la data de 07 august, în situaţia în care cererea va fi inregistrată în termen de 10 zile de la expirarea celor 60 de zile de la absolvire (07 august – 16 august 2024 în zilele lucratoare) sau de la data înregistrării cererii de acordare a indemnizaţiei de şomaj dacă cererea este înregistrată după expirarea celor 10 zile.

Dacă absolvenţii aflaţi în una din situaţiile de mai sus nu se prezintă în intervalul de 60 de zile de la absolvire (08 iunie – 06 august 2024), ei pot să se prezinte în continuare în vederea înregistrării ca persoană în căutarea unui loc de muncă/șomeri neindemnizați, dar nu vor avea dreptul la indemnizaţie de şomaj.

In cazul absolvenților de școli profesionale data absolvirii diferă de la o școală, la alta, de aceea termenul de 60 de zile în care trebuie să se prezinte ca persoane în cautarea unui loc de muncă curge diferențiat, în funcție de data absolvirii studiilor, inclusiv terminarea practicii care face parte din anul școlar.

În cazul absolvenţilor de studii superioare, termenul de 60 de zile în interiorul căruia aceștia trebuie să se înregistreze la agenţiile de ocupare, curge de la data promovării examenului de licenţă. În cazul în care un absolvent de studii superioare, nu s-a inregistrat in termen de 60 zile de la examenul de licenta, persoana în cauză nu va avea dreptul la indemnizaţie de şomaj, dar în schimb va putea să beneficieze de serviciile de stimulare a ocupării forţei de muncă şi de formare profesională gratuite dacă se înregistrează în evidenţa agenției pentru ocupare .

Absolvenţii care se înregistrează în evidenţa agenţiei ca persoane în căutarea unui loc de muncă şi nu au un loc de muncă, pot beneficia de:
– Servicii gratuite de mediere a muncii, de informare şi consiliere profesională sau de asistenţă şi consultanţă pentru începerea unei afaceri proprii
– servicii gratuite de formare profesională, inclusiv contravaloarea costurilor cu abonamentele de transport în comun.

Potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistrează la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă din raza cărora îşi au domiciliul şi se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază de o primă de inserţie egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referinţă (ISR) în vigoare la data încadrării (ISR – 660 lei, valoare 1980 lei in 2 transe – prima tranșă de 990 lei, se acordă la data angajării și cea de-a doua tranșă se acordă după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare).

După expirarea termenului de 60 de zile de la absolvire, în cazul în care absolvenții s-au înregistrat ca persoană în căutarea unui loc de muncă, pot beneficia, la cerere, de indemnizație de șomaj în cuantum de 50% din valoarea ISR în vigoare, pentru o perioadă de 6 luni. Persoanele care, la data solicitării dreptului, refuză un loc de muncă potrivit pregătirii sau nivelului studiilor sau refuză participarea la servicii pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj. Absolvenţii care, la data solicitării dreptului, au fost admişi sau urmează cursurile unei forme de învăţământ, organizate şi/sau acreditate, după caz, în condiţiile legii, nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj. De asemenea, absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi, în condiţiile legi, nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj.

În vederea înregistrării la agenţiile de ocupare, absolvenţii trebuie să prezinte:
-Act de identitate original;
-Act de studii (adeverinţa de absolvire sau certificat de absolvire, după caz) şi de calificare original. În cazul adeverinţei, pentru absolventii de liceu care nu au avut corigente, trebuie să rezulte că data absolvirii anului terminal a fost 07.06.2024;
-Curriculum vitae

Pentru mai multe detalii persoanele interesate se pot prezenta la sediul AJOFM Vâlcea, precum și la telefon 0250.735.608.

Dep. Comunicare- AJOFM Vâlcea