A fost redus termenul pentru eliberarea Certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social


Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, în Monitorul Oficial al României, Par­tea I, nr. 75/30.01.2012, a fost pu­blicat Ordinul preşedintelui Agen­ţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) nr. 78/2012 pentru modifi­ca­rea pct. 8 din anexa nr. 1 la Ordi­nul preşedintelui ANAF nr. 2.112/2010 privind aprobarea Pro­ce­durii de solicitare şi eliberare a certi­ficatului pentru spaţiul cu des­tinaţie de sediu social şi de înre­gistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social, pre­cum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare.

Potrivit ordinului, cererile de eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social şi de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social depuse în prima jumătate a programului de lucru se soluţionează în aceeaşi zi.

Cererile depuse în a doua jumătate a programului de lucru se soluţionează în prima jumătate a programului de lucru din ziua imediat următoare.