A fost adoptat bugetul comunei Gușoeni


Printre multele localități din județul nostru în care consilierii locali au dezbătut și aprobat bugetul local s-a aflat și comuna Gușoeni. În ultima ședință de consiliu local, organizată pe 17 februarie 2023, aleșii locuitorilor din comuna administrată de edilul Nicolae Concioiu au dezbătut și votat următoarele proiecte:
1.Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Gușoeni din data de 17.02.2023;
2.Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 31.01.2023;
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice și a Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2023;
4.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2023;
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de prestări de servicii activități financiar-contabile;
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii generale a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor aflate în patrimoniul comunei Gușoeni pentru anul 2022;
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Gușoeni la 30.09.2022;
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Gușoeni la 31.12.2022.