6.700 de șomeri, la finele lunii ianuarie


La sfârșitul lunii ianuarie, rata șomajului înregistrată la nivelul județului Vâlcea a fost de 4,16%. La acea perioadă, vorbim de un total al șomerilor de 6.757, din care 3.157 erau femei. De asemenea, din totalul șomerilor înregistrați, 2.264 au fost indemnizați și 4.493 neindemnizați. Pe medii de rezidență, în județul Vâlcea, numărul șomerilor înregistrați la finele lunii ianuarie, se prezintă astfel: 2.274 provin din mediul urban şi 4.483 provin din mediul rural.
Referitor la structura șomajului pe grupe de vârstă, cel mai mare număr de șomeri s-a înregistrat în categoria de vârstă 40-49 ani, respectiv 2.014 persoane. În funcție de nivelul de instruire, oferta de forță de muncă se prezintă astfel: ponderea cea mai mare în numărul total de șomeri înregistrați o au persoanele fără studii, persoanele cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional (70%); persoanele cu nivel de instruire liceal şi postliceal reprezintă 25% din totalul șomerilor înregistrați; persoanele cu nivel de instruire universitar reprezintă 5% din numărul total de șomeri înregistrați.
În luna ianuarie, s-au încadrat 205 persoane din rândul celor aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate la AJOFM Vâlcea (din care 169 persoane au fost încadrate din rândul șomerilor înregistrați).
Datele ne-au fost furnizate de către Ion Marius Năfliu, director AJOFM Vâlcea.