50 de ani de la pornirea primei unități de producție Oltchim: Electroliza I


Săptămâna aceasta, se împlinește o jumătate de veac de când combinatul chimic își punea în lucru cea dintâi unitate a sa de producție. La 28 iulie 1968, se pornea, în mod oficial, Electroliza I.
În anii imediat următori, au luat ființă Oxo I, Monomer I, PVC I, Produşi Cloruraţi şi Lindan, toate construite pe licenţe străine. În această perioadă, combinatul a făcut parte din Grupul Industrial de Chimie Piteşti. În etapa a doua de dezvoltare, respectiv în perioada 1970-1979, s-au construit şi pus în funcţiune alte secţii – Electroliză, Oxo, Monomer, PVC, notate II, însă la capacităţi de aproape trei ori mai mari, la care s-au adăugat secţiile Fosgen şi Policarbonaţi. Şi aceste instalaţii au fost construite tot pe licenţe străine. În etapa a treia de dezvoltare, au apărut mai multe instalaţii, reunite sub denumirea de Pesticide, precum si secţiile Tiocoli şi Propenoxid.
În 2012, Electroliza cu Membrană a fost tot prima secție care a fost repornită pentru leşie de sodă, clor, acid clorhidric, hipoclorit de sodium, produse pentru care sunt asigurate materiile prime şi utilităţile necesare.