5.000 de șomeri, pe piața muncii vâlcene


3,07% a fost rata șomajului, la nivelul județului Vâlcea, în luna aprilie. De asemenea, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea se aflau aproximativ 5.000 de șomeri, din care 2.364 erau femei. La sfârșitul lunii aprilie, din totalul șomerilor înregistrați, 1.717 au fost indemnizați şi 3.280 neindemnizați.
Pe medii de rezidență, în județul Vâlcea, numărul șomerilor înregistrați la finele lunii aprilie se prezintă astfel: 1.623 provin din mediul urban şi 3.374 provin din mediul rural.
Referitor la structura șomajului pe grupe de vârstă, cel mai mare număr de șomeri s-a înregistrat în categoria de vârstă 40-49 ani, respectiv 1.624 persoane. În funcție de nivelul de instruire, oferta de forță de muncă se prezintă astfel: ponderea cea mai mare în numărul total de șomeri înregistrați o au persoanele fără studii, persoanele cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional (69%); persoanele cu nivel de instruire liceal şi postliceal reprezintă 25% din totalul șomerilor înregistrați; persoanele cu nivel de instruire universitar reprezintă 6% din numărul total de șomeri înregistrați.
De la începutul anului și până la finele lunii aprilie, s-au încadrat 1.617 persoane din rândul celor aflate în căutarea unui loc de muncă și înregistrate la AJOFM Vâlcea.