4.700 de șomeri, în evidențele AJOFM Vâlcea


La sfârșitul lunii ianuarie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea erau înregistrați 4.720 șomeri (din care 2.310 femei), rata șomajului fiind de 2,96 %. Comparativ cu luna ianuarie 2019, când rata șomajului a fost de 3,14 %, în luna ianuarie a.c. acest indicator a înregistrat o scădere cu 0,18%.
Din totalul șomerilor, 1.941 erau beneficiari ai indemnizației de șomaj, iar 2.779 neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 3.131 șomeri provin din mediul rural și 1.589 sunt din mediul urban. Șomerii cu studii gimnaziale/fără studii/școală profesională au ponderea cea mai mare în totalul șomerilor înregistrați în evidențele AJOFM Vâlcea – 2962 (63%), urmați de cei cu studii liceale/postliceale – 1427 (30%), iar 331 (7%) au absolvit studii superioare.
Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 668 persoane foarte greu ocupabile, 2.257 greu ocupabile, 1.074 mediu ocupabile, iar 721 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activității de profilare a persoanelor înregistrate în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea.