31 de localități vâlcene, vulnerabile la poluarea cu nitrați


BADELE_FLOREL• aceştia provin din surse agricole

Direcția pentru Agricultură și  Dez­vol­tare Rurală Vâlcea implemen­tează „Programul de acțiune pentru zonele vul­nerabile la nitrați din surse agri­cole”. Sudul României figurează prin­tre zonele din Uniunea Europeană în care apele subterane conțin niveluri crescute de nitrați. Nitrații scad rezis­tența generală a organismului, iar consumul de apă poluată cu această substanță poate declanșa așa numita „boală albastră”, care se manifestă prin senzație de sufocare, putând duce chiar la decesul sugarilor și al co­piilor. În plus, nitrații din apă pot pro­voca avorturi spontane sau infertilitate masculină. Acest tip de poluare este cu atât mai periculos cu cât provine din numeroase surse – în majoritatea cazurilor chiar din gospodăriile oame­nilor care nu sunt conștienți de peri­colul la care se expun. Potrivit datelor furnizate de Florel Bădele (foto) – director DADR Vâlcea, la nivelul jude­țului, au fost identificate 31 de localități vul­nerabile la poluarea cu nitrați proveniți din surse agricole, fiind vorba de: Bă­beni, Bălcești, Berbești, Bu­dești, Dicu­lești, Drăgășani, Fârtățești, Fău­rești, Galicea, Grădiștea, Ionești, Lăcusteni, Lădești, Laloșu, Livezi, Ma­teești, Mihă­ești, Ocnele Mari, Olanu, Orlești, Prundeni, Roești, Sinești, Șiri­neasa, Slătioara, Ștefănești, Sutești, Tetoiu, Voicești, Zătreni. Anual, sunt înregis­trate în jur de 100 de cazuri de intoxi­cații cu nitrați și nitriți. Programul de ac­țiune pentru zonele vulnerabile la ni­trați din surse agricole a fost apro­bat, în baza Deciziei nr. 2.1130/D, emi­să în data de 14.10.2010, de către o comi­sie interministerială. În termen de 30 de zile de la aprobare, Direcția pentru Agricultură Vâlcea a distribuit De­cizia primăriilor din localitățile de­clarate zone vulnerabile la nitrați, pre­cum și Oficiului Județean de Studii Pe­dolo­gice și Agrochimice. Edilii unită­ților ad­ministrativ-teritoriale, declarate ca zone vulnerabile, au elaborat un plan de acțiuni la nivel local care să cu­prin­dă măsuri din Programul de acțiuni pentru zonele vulnerabile la nitrați.