3 decembrie – Ziua Internațională a Persoanelor cu Handicap


handicapMâine, la Centrul de Recu­pe­rare pentru Persoane cu Han­dicap din zona Nord a munici­piului Râmnicu Vâlcea va fi mar­cată Ziua Internațională a Per­soa­nelor cu Handicap. Este vor­ba despre un proiect cultural in­titulat „Zboruri – salon de arte”. Or­ganizatorii acțiunii sunt repre­zen­tanții Centrului Judeţean pen­tru Conservarea şi Promova­rea Culturii Tradiţionale Vâlcea, iar partener – Societatea Naţio­na­lă a Persoanelor cu Handicap Vâlcea.