26 septembrie, Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți


muncitori

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vâlcea organizează, în data de 26 septembrie, începând cu ora 9:00, BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ PENTRU ABSOLVENŢI, la sediul CRFPA din Rm. Vâlcea, str. Calea lui Traian, nr. 98. Angajatorii din judeţul Vâlcea care doresc să participe la acest eveniment trebuie să depună ofertele de locuri de muncă vacante la sediul ALOFM Rm. Vâlcea, str. Dacia, nr. 8, etajul III. Conform legislaţiei în vigoare se oferă: subvenţii acordate angajatorilor care încadrează absolvenţi promoţia 2014: – angajatorii primesc lunar o subvenţie pe o perioada de 12 luni, funcţie de tipul de învăţământ absolvit: 500 lei – ciclu inferior al liceului sau ai şcolilor pentru arte şi meserii; 600 lei – învăţământ secundar superior sau postliceal; 750 lei – învăţământ superior; angajatorii care încadrează absolvenţi sunt obligaţi să menţină raporturile de munca sau de serviciu a acestora cel puţin 18 luni de la data încheierii contractului de muncă ; servicii şi prime acordate absolvenţilor promoţia 2014: – ca urmare a înregistrării la AJOFM: informare şi consiliere profesională (servicii care au ca scop evaluarea şi autoevaluarea personalităţii în vederea orientării profesionale, tehnici de prezentare la interviuri de angajare) , medierea muncii (punerea în contact cu angajatorii care oferă locuri de muncă vacante în acord cu pregătirea, aptitudinile şi interesele lor), formare profesională (asigură iniţierea, calificarea, recalificarea, perfecţionarea şi specializarea în diferite meserii solicitate pe piaţa muncii); – indemnizaţia de şomaj: absolvenţii, care, într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire, nu s-au încadrat în muncă potrivit pregătirii profesionale şi sunt înregistraţi la AJOFM , nu urmează o formă de învăţământ, nu realizează venituri sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare, pot solicita acordarea indemnizaţiei de şomaj. Aceasta se acordă timp de şase luni şi este de 250 lei. Absolvenţii înregistraţi la AJOFM, care se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni beneficiază de o primă de încadrare în valoare de 500 lei. Acest drept se solicită în termen de maximum 60 de zile de la data angajării absolvenţii care primesc indemnizaţie de şomaj, şi se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, în perioada de acordare a indemnizaţiei, beneficiază de o sumă egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat. Acest drept se solicită în termen de maximum 60 de zile de la expirarea celor 12 luni de la data angajării. Se acordă prime de mobilitate: primă de încadrare – absolvenţii care, în perioada în care li se acordă indemnizaţie de şomaj, se încadrează în muncă într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km. de localitatea de domiciliu beneficiază de o primă de încadrare egală cu de două ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data acordării, respectiv 1000 lei; primă de instalare – absolvenţii care, în perioada în care li se acordă indemnizaţie de şomaj, se încadrează într-o altă localitate şi ca urmare a acestui fapt îşi schimbă domiciliul, primesc o primă de instalare egală cu de şapte ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data instalării, respectiv 3500 lei. Atât prima de încadrare, cât şi prima de instalare se restituie integral de către angajat dacă încetează raporturile de muncă din motive imputabile lui într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă. Până vineri 19.09.2014, şi-au anunţat prezenţa la eveniment 32 angajatori care oferă 263 locuri de muncă, în diverse ocupaţii/meserii în domenii de activitate, precum: construcţii, confecţii, servicii, alimentaţie publică, etc. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul AJOFM din Rm. Vâlcea, str, Dacia, nr. 8, et. II – III, sau la telefon 0250 735608.