26 octombrie – Sfântul Mare Mucenic Dimitrie


Astăzi, toți creștinii îl sărbătoresc pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir.  Sfântul Mare Martir Dimitrie s-a născut în cetatea Solunului (Tesalonicul de astăzi), din părinţi credincioşi, tatăl său fiind conducătorul cetăţii.  Dimitrie era creştin, ca şi tatăl său, în casa căruia văzuse pentru prima oară două icoane sfinte: una cu chipul Mântui­to­rului, cealaltă cu acela al Maicii Domnului. Erau ascunse într-o încăpere tainică în care va fi botezat Dimitrie. La moartea tatălui său îi va urma la conducerea cetăţii, dar curând tânărul Dimitrie mărturisi tuturor credinţa sa creştină, veste care ajunse la urechile împăratului. Deranjat că unul din oamenii lui e creştin, i-a cerut acestuia să abjure credinţa creştină şi să jertfească idolilor. Dar Dimitrie, întărit de Duhul Sfânt, l-a înfruntat pe împărat şi a rămas statornic în credinţă, ceea ce a determinat pe Maximilian să-i hotărască moar­tea. În dimineaţa zilei de 26 octombrie 304, ostaşii împăratului au intrat în temniţa în care fusese aruncat Dimitrie – care era în rugăciune – şi l-au străpuns cu suliţele, omorându-l. Noaptea, trupul fără viaţă a fost luat de un credincios şi îngropat în taină. Deasupra mormântului său a fost ridicată o mică biserică în care se săvârşeau multe minuni şi nenumăraţi bolnavi şi-au găsit tămăduirea. Un creştin din părţile Iliricului, Leontie, cuprins de o boală grea a fost adus la mormântul sfântului şi s-a rugat cu credinţă, primind tămăduire. Vrând să mulţumească lui Dumnezeu pentru această vindecare minunată, Leontie a promis să zidească o biserică mai mare pe locul celei mici. Dărâmându-se prima bisericuţă, au găsit moaştele Sfântului Dimitrie pe care Dumnezeu le învrednicise cu darul neputrezirii, din care izvora mir plăcut mirositor care s-a răspândit în toată cetatea. În noua biserică, Leontie a aşezat o raclă ferecată în aur şi pietre preţioase, în care a aşezat trupul sfân­tului. Locașele de cult ce marchează sărbătoarea sunt: Biserica “Sfântul Dumitru” – Râmnicu Vâlcea, str. Constantin Brâncoveanu nr.1; Biserica “Sfântul Dumitru” – Râmnicu Vâl­cea, cartier Căzăneşti; Biserica “Sfântul Dumitru” – municipiul Băbeni, fostul sat Valea Mare;  Biserica  de lemn “Sfântul Dumitrie”- oraş Berbeşti, sat Dămţeni, cartier Păsări; Bi­se­­rica “Sfântul Dumitru” şi “Sfântul Gheorghe” – oraş  Ocnele Mari, localitatea Ţeica; Bise­rica “Sfântul Dimitrie” şi “Sfântul Nicolae” – municipiul Drăgăşani, str. Avram Iancu; Bise­ri­ca “Sfântul Dumitru” şi “Cuvioasa Paraschiva” – comuna Alunu, sat Colţeşti; Biserica “Sfân­tul Dumitru” –  comuna Glăvile, sat Jaroştea; Biserica “Sfântul Dumitru” – comuna Li­vezi, sat Pârâienii de Sus; Biserica “Sfântul Dumitru” – comuna Mădulari, sat Dimuleşti;  Bi­serica de lemn “Sfântul Dumitru” – comuna Măldăreşti, sat Măldăreşti de Jos;  Biserica “Sfân­tul Dumitru” – comuna Nicolae Bălcescu, sat Predeşti; Biserica “Sfântul Dumitru” – co­muna Perişani, sat Băiaşu. Cu ocazia Sfântului Dimitrie, mai multe localități vâlcene or­ga­nizează târguri. Va fi organizat târg în Berbești, Boișoara, Galicea, Gușoeni și Pietrari. Tot astăzi, este marcată Ziua comunei Scundu sub genericul „Degustarea vinului”. Datele ne-au fost furnizate de Florin Epure, directorul Direcției Județene de Cultură Vâlcea.