Ziua Internaţională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale


În acest an, Ziua Internaţională pentru Re­du­cerea Riscului Dezastrelor Naturale va fi mar­cată, luni 13 octombrie, ocazie cu care Inspec­toratul pentru Situaţii de Urgenţă „General Ma­gheru” al judeţului Vâlcea va organiza „Ziua Por­ţilor Deschise” şi se vor desfăşura activităţi me­nite să conştientizeze şi să sensibilizeze popula­ţia, dar şi să o pregătească pentru astfel de si­tuaţii.
În perioada premergătoare zilei de 13 oc­tom­brie, angajații ISU „General Magheru” al judeţului Vâlcea au desfășurat și desfăşoară o serie de activităţi. Dintre acestea amintim: dis­tribuirea de broșuri în rândul populației cu infor­mații privind semnificația acestui eveniment pre­cum și cu riscurile potențiale existente la nivelul județului; popularizarea în rândul instituțiilor de învățământ „Cadrul de acțiune post 2015 – pen­tru reducerea riscului de dezastre”.
Începând cu ora 10.00, până la ora 12.00, cetăţenii vor putea vizita unitatea din Rm. Vâlcea – Strada Decebal nr. 7 şi subunităţile din: Dră­găşani – strada Nucilor nr.1, Brezoi, Govora, Gră­diştea şi Măciuca, prilej cu care vor avea posibilitatea să vadă dotarea cu mijloacele de intervenţie în cazul situaţiilor de urgenţă şi să afle modul de comportare în diverse situaţii. Acce­sul în unitate se va face pe baza unui act de identitate, iar copiii vor fi însoţiţi de persoane care se pot legitima.

Ziua Internaţională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale

În categoria fenomenelor naturale distruc­tive de origine geologică sau meteorologică sunt cuprinse cutremurele, alunecările şi prăbuşirile de teren, inundaţiile şi fenomenele meteoro­lo­gice periculoase (uragane, tornade), care afec­tează violent zone mari de teren, pe termen lung, provocând pierderi de vieţi omeneşti, pa­gube materiale şi degradarea mediului ambiant. Mulţi oameni din întreaga lume şi-au pierdut viaţa, casele sau accesul la facilităţile esenţiale, cum ar fi spitalele, ca urmare a dezastrelor natu­rale (cutremure, secetă, tsunami, inundaţii grele, uragane sau cicloane). Multe dintre aceste catastrofe au cauzat pagube economice în unele ţări. Tsunami-urile şi cutremurele din Oceanul Indian sunt un exemplu tragic de vulnerabilitate în faţa dezastrelor şi modul în care comunităţile pot fi lăsate în sărăcie extremă în câteva ore.
În anul 1989, prin Rezoluţia nr.44/236, Adu­narea Generală a O.N.U. a desemnat a doua zi de miercuri din luna octombrie, ca fiind “Ziua In­ter­naţională pentru Reducerea Riscului Dezas­trelor Naturale”, iar 12 ani mai târziu, aceeaşi adu­nare a decis să menţină respectarea aces­teia ca un vehicul de promovare a culturii glo­bale, cu privire la reducerea efectelor dezas­trelor naturale, inclusiv prevenirea şi pregătirea împotriva dezastrelor. Conform Rezoluţiilor Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) nr. 56/195 din 21.10.2001 şi nr. 64/200 din 21.12.2009, s-a decis ca, în fiecare an, la data de 13 octombrie, să fie marcată Ziua Internaţională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor.
Toţi cei implicaţi în reducerea riscului de producere a dezastrelor au prilejul să organizeze, în această zi, activităţi de sensibilizare la nivel comunitar, care pot avea un impact mare în atenuarea unui dezastru.
„Chiar dacă hazardele naturale vor conti­nua să facă parte din viaţa de zi cu zi, deciziile şi acţiunile întreprinse de oameni pot juca un rol critic în prevenirea acestora de a deveni viitoare dezastre” – UNISDR. (UNISDR Strategia Inter­na­ţio­nală de Reducere a Dezastrelor este orga­nismul responsabil cu reducerea riscului dezastrelor la nivel internaţional.)
Prima sărbătorire a acestei zile, în Româ­nia, a fost în 2009, iar Vâlcea a fost primul judeţ unde a fost organizat seminarul naţional dedicat Zilei Internaţionale pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale.
Compartimentul de Informare şi Relaţii Publice

Posting....