Vitralii: Dezvăluiri lirice


Am închis volumul Destine pentru eternitate (Editura SIX, 2006), semnat de omul de radio şi televiziune Romaniţa Maria Ştenţel, cu regretul că adesea ştim atât de puţin despre oamenii de lângă noi şi cu bucuria că am aflat lucruri interesante despre unii care vor rămâne în memoria noastră afectivă tocmai datorită efortului autoarei de a ne oferi interviuri inspirate. Am descifrat valoarea relaţiei între jurnalistul ce îşi face cu profesionalism meseria transformată în artă şi strategie şi interlocutorul performant în domeniul său de activitate. Cu un fir nevăzut sunt prinse şi surprinse destinele unor oameni ce recunosc în diferite variante că ei doar au identificat un traseu hărăzit lor. Sunt oameni de cultură, cărora ziaristul le face faţă în discuţii, le aruncă mingea la fileu datorită unei pregătiri deosebite. Totdeauna în viaţă ceva depinde de soartă, de miră – mărturiseşte Ion Brad „De puţine ori în viaţă poţi fi sigur că ceea ce faci este drumul tău – constată medicul Dan Mircea Enescu, sinologul Ileana Hogea-Velişcu, dascăl cu vocaţie, povesteşte cum ursitoarele i-au dezvăluit viitorul, iar tânărul violonist Alexandru Tomescu răspunde într-un interviu: Am ceva de spus în viaţă şi singurul mod prin care simt că pot să o fac este prin intermediul muzicii viorii. Tocmai de aceea este momentul să vorbim despre meritele ce îi revin autoarei volumului prin alegerea interlocutorilor. Celor menţionaţi mai sus li se alătură (în ordine alfabetică, alt principiu nu ar fi putut fi): Paul Cornea, profesor universitar, critic şi istoric literar, eseist; Veronica Focşeneanu, profesor, director al unui Colegiu Naţional; Solomon Marcus, matematician, filozof, eseist; Alexandru Mironov, jurnalist de ştiinţă, scriitor cu funcţii înalte în aparatul de stat; Dumitru Prunariu, cosmonaut; Eugen Simion, critic şi istoric literar, preşedintele Academiei Române (în acea vreme); Valentin Tănase, artist plastic; Gheorghe Tinca, diplomat, ministru; Neagu Udroiu, diplomat, scriitor și jurnalist; Eugen Uricariu, scriitor, diplomat. De fapt, meritul esenţial al Romaniţei Ştenţel este efortul de a încredinţa filelor ţesătura emisiunilor radiofonice Cum vă place şi Destine şi pasiuni în demersul de a aduce mai aproa­pe de publicul transformat din as­cultător în cititor pe acei oameni deose­biţi, anonimi în faţa celorlalţi, după cum mărturiseşte, ca preambul: Oameni cu un destin hărăzit pentru idei, pentru fapte, pentru acţiuni demne de respect – acum şi în generaţiile care vor veni.

Prezentarea notelor biografice, înso­ţită de relatarea subiectivă a momen­telor-cheie de către înșiși intervievaţii Romaniţei Ştenţel este în mod deosebit de reuşit completată prin ilustrarea cu fragmente din lucrările acestora, ori – când e cazul – cu ecouri din presă. Pen­tru reporterul-scriitor, personajele exis­tenţei cotidiene sunt cele care trans­formă clipa, o fac să rodească în eter­nitate şi dintre ele a ales oameni cu un destin hărăzit ideilor şi faptelor, acum ca prag viitorului.

Romaniţa Ştenţel stăpâneşte arta oralităţii discursului atât de bine încât în dialogul cu intervievaţii ea le devine complice, îi conduce pe uliţele copilăriei, în aula facultăţii, la masa tratativelor ori pe zidul chinezesc cu dezinvoltura cu care răsfoieşti un album, o carte. Iar după ce te opreşti cu privirea asupra fotografiilor literare, autoarea acestui demers curajos de a ne impune modele prin autodezvăluiri ne oferă fragmente semnificative din creaţia celor prezentaţi.

Destine pentru eternitate este, sub ochii cititorilor, ca un roman cu capitole interesante în care prezentarea biografiei şi creaţiei oamenilor dăruiţi cu har te îndreptăţesc să aştepţi din partea autoarei un al doilea volum consacrat altor şi altor personalităţi, modele de care avem atâta nevoie…

——————————————————

Prof. univ. dr. Crina DECUSARĂ*

*Crina BOCȘAN-DECUSEARĂ, isto­ric literar și prozator, profesor universitar, traducător, preşedinte al Asociaţiei cul­turale „Iulia Haşdeu”. Din scrierile sale: „Povestiri despre Vlad Țepeș”; „Povestiri despre Cuza Vodă”; „Camille Armand – Pseudonimul Iuliei Hasddeu”, „Iubirile Iuliei Haşdeu”. Traducerea și adaptarea romanului „Năzdrăvăniile Denisei” de Iu­lia Hașdeu.