Vineri, CJ împarte zero lei pentru drumurile din zece localități!


• Câineni, Diculești, Laloșu, Malaia, Tetoiu, Titești, Voicești, Băile Olănești, Ocnele Mari și Râmnicu Vâlcea compun „lista neagră” a legislativului

Se anunță o ședință încinsă, vineri dimineață, atunci când sunt convocați aleșii județului pentru întâlnirea ordinară a lunii martie. Împărțirea banilor pentru drumuri – veșnicul pretext de scandal în Consiliul Județean Vâlcea – redevine un subiect sensibil după ce nu mai puțin de zece localități, în majoritate conduse de primari liberali, nu vor primi nici un leu!
În baza bugetului de stat pe 2017, Consiliul are de împărțit din TVA suma de 11.058 mii lei, 11.284 mii lei pentru 2018, 12.538 mii lei pentru 2019 și 2020. Conform documentației oficiale, din cei 2.325 kilometri de drumuri care traversează județul, aproape jumătate, mai precis 1.008,717 sunt într-o stare rea sau chiar foarte rea. 572,161 km de drumuri județene din cei 1.008,717 kilometru sunt, de asemenea, într-o stare rea sau chiar foarte rea!
Ordinea de zi de ședinței cuprinde: aprobarea proce­sului – verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 27 februarie 2017, Informare cu privire la activitatea desfășurată de Președintele Consiliului Județean Vâlcea, de la ultima ședință ordinară și până în prezent, Raport privind modul de soluționare a petițiilor adresate Consiliului Județean Vâlcea și a solicitărilor privind accesul la informațiile de interes public, în perioada 01.01.2016 – 31.12.2016, Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului propriu al județului Vâlcea, a Listei obiectivelor de investiții ale Consiliului Județean Vâlcea, finanțate parțial sau integral de la buget și a numărului de personal și a fondului aferent salariilor de bază din aparatul de specialitate și din instituțiile și serviciile publice finanțate din bugetul local, pe anul 2017 și estimările pe anii 2018-2020, aprobarea Programului lucrărilor de întreținere și reparații drumuri și poduri județene, pe anul 2017, aprobarea repartizării pe culte a numărului de posturi pentru personalul neclerical, pe anul 2017 și estimările pe anii 2018-2020, precum și aprobarea Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, precum și a numărului de personal și a fondului aferent salariilor de bază, pe anul 2017 și estimările pe anii 2018-2020, Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea buge­telor locale, pe anul 2017, precum și a estimărilor acestor sume pe anii 2018-2020, pe unități administrativ-teritoriale, în județul Vâlcea, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii acestora, rambursarea ratelor la împrumuturile contractate, precum și pentru susți­nerea programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, pe anul 2017 precum și a estimărilor acestor sume, pe anii 2018-2020, pe unități administrativ – teritoriale, în județul Vâlcea, Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 5.045.000 lei din excedentul bugetului local, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, pe anul 2017, Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza „Studiu de fezabilitate” pentru obiectivul de investiții „Clădire administrativă Spitalul de Psihiatrie Drăgoești, județul Vâlcea”, Proiect de hotărâre privind aprobarea documen­tației tehnico-economice faza „Studiu de fezabilitate” pentru obiectivul de investiții „Reamenajare spații Școala Populară de Artă și Meserii Râmnicu Vâlcea”, Proiect de hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.103 din 21 decembrie 1999 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Vâlcea, cu modificările și completările ulterioare, Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a unor imobile din domeniul public al comunei Zătreni, în domeniul public al județului Vâlcea, Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a unor imobile din domeniul public al comunei Lungești, în domeniul public al județului Vâlcea, Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a unor bunuri și darea lor în administrarea Muzeului Județean „Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea, Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a unor bunuri și darea lor în administrarea Spitalului de Psihiatrie Drăgoești, Proiect de hotărâre privind majorarea valorii de inventar a unor bunuri imobile, aflate în domeniul public al Județului Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de Asistență Medico – Socială Lădești, Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Centrului de Asistență Medico – Socială Lădești, Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public Județean de Pază Vâlcea, Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul” Vâlcea, Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Psihiatrie Drăgoești, Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vâlcea în Comisia de Contestații pentru Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vâlcea.

Posting....