Vineri, CJ îi prelungește mandatul de interimar lui Tavi Costin


Vineri, 29 martie 2019, aleșii județului sunt convocați pentru ședința ordinară a acestei luni care va avea următoarea ordine de zi: Aprobarea procesului – verbal al ședinței ordinare a CJ Vâlcea din data de 28 februarie 2019, Informare privind activitatea desfășurată de Președintele CJ Vâlcea de la ședința precedentă și până în prezent, Informare referitoare la Raportul administratorilor privind activitatea RAJDP Vâlcea, pe anul 2018, Proiect de hotărâre privind repartizarea pe UAT-uri a sumei de 18.862 mii lei, din fondul la dispoziția CJ Vâlcea, constituit potrivit prevederilor art.6, alin.(2) din Legea bugetului de stat pe anul 2019, nr. 50/2019, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare pe care UAT-urile din județ, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii și din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2019, Proiect de hotărâre privind repartizarea pe UAT a sumelor defalcate din TVA destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, pe anul 2019 și estimări pe anii 2020-2022, Proiect de hotărâre privind rectificarea Anexei nr.1, la Hotărârea CJ Vâlcea nr.2 din 31 ianuarie 2019, cu modificările și completările ulterioare, Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al SJU Vâlcea și a Bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie “Constantin Anastasatu” Mihăești, pe anul 2019, Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al S.C. CETPREST S.R.L Berbești, Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al S.C. PRELCET S.A. Râmnicu Valcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al RAJDP Vâlcea, pe anul 2019, Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei “Protocolului de colaborare pentru realizarea în comun de activități, servicii, proiecte, care să conducă la asigurarea de servicii de tehnologia informației și de comunicații, încheiat între CJ Vâlcea și STS, prin Act adițional, Proiect de hotărâre privind majorarea valorii de inventar a unor bunuri imobile, aflate în domeniul public al județului Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil – construcție aparținând domeniului privat al județului Vâlcea, situat în comuna Alunu, județul Vâlcea, către proprietarul terenului pe care acesta este amplasat, Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Vâlcea, a unui spațiu, Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a unui bun și darea acestuia în administrarea DGASPC Vâlcea, Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Muzeului Memorial „Nicolae Bălcescu”, Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al CJCPCT Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului Doinei Gănescu, managerul Școlii Populare de Arte și Meserii Râmnicu Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2018 a managementului lui Remus Grigorescu, managerul Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului lui Claudiu Aurel Tulugea, managerul Muzeului Județean “Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2018 a managementului lui Dumitru Antonie Chelcea, managerul Muzeului Memorial “Nicolae Bălcescu”, Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2018 a managementului lui Alin Constantin Pavelescu, managerul CJCPCT Vâlcea, Proiect de hotărâre privind modificarea componentei ATOP Vâlcea, Proiect de hotărâre privind constatarea încadrării în funcția contractuală de conducere vacantă de Director al Direcției Județene pentru Protecția Plantelor Vâlcea, pe perioada nedeterminată, prin numirea lui Dumitrică Bogdan, prin concurs, Proiect de hotărâre privind constatarea încadrării în funcția contractuală de conducere vacantă de Șef Serviciu al Serviciului Public de Turism, Agrement și Servicii, pe perioadă nedeterminată, prin numirea lui Dimoiu Constantin, prin concurs, Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formulată de numitul Gheorghe Nicolae, Proiect de hotărâre privind desemnarea managerului interimar al Teatrului “Anton Pann” Rm. Vâlcea, până la data încheierii contractului de management cu câștigătorul concursului de proiecte de management, Proiect de hotărâre pentru aprobarea înființării Echipei Intersectoriale Locale Vâlcea pentru prevenirea și combaterea oricăror forme de violenta asupra copiilor (diferite forme de agresiune, neglijare, exploatare în scopuri economice ori sexuale, trafic etc) și violență în familie, Diverse.