Vineri, 25 mai, termen limită pentru depunerea formularelor 220 şi 221


Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează contribuabilii că, până vineri, 25 mai inclusiv, trebuie să depună la Fisc, după caz, formularele: 220 „Declaraţie privind venitul estimat/normă de venit” şi 221 „Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit”.

Formularul 220 „Declaraţie privind venitul estimat/normă de venit”

Se depune de către persoanele fizice care realizează în mod individual sau într-o formă de asociere venituri în bani şi/sau în natu­ră din activităţi independente (comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală) şi în anul anterior au realizat pierderi şi cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi cei care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de anul fiscal anterior.

Formularul 221 „Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit”

Au obligaţia depunerii formularului 221 persoanele fizice care realizează venituri în bani şi/sau în natură provenind din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solare spe­cial destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat, din cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciuper­ci­lor, din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea, pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit. Formularul se depune pentru veniturile realizate în anul 2012 anterior datei de 25 mai.

Termen

Termenul legal pentru depunerea formularelor 220 şi 221 este 25 mai.

Atenţie! Formularul 220 se depune odată cu formularul 200.

Completare şi depunere

Pentru procurarea formularelor, contribuabilii au două posibilităţi:

– descărcarea de pe website-urile: Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro/Asistenţă contribuabili/Toate formularele, cu explicaţii/Formularele fiscale ordonate după număr; DGFP Vâlcea – www.finantevalcea.ro, categoria Utile/Formulare fiscale ordonate după număr;

– prezentarea la sediul administraţiei fiscale de unde pot obţine gratuit formularele de declaraţii fiscale.

După completare, formularele pot fi depuse la administraţia fiscală unde contribuabilii îşi au domiciliul sau transmise prin poştă, cu confirmare de primire, costul trimiterii fiind suportat de către contribuabili.

Sancţiuni

Nedepunerea până la 25 mai a formularelor constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 la 500 lei.