Valea Oltului, asaltată de pensionari


• ca-n fiecare an, solicitările venite pe adresa Casei Județene de Pensii au predilecție pentru stațiunile aflate de-a lungul Oltului

6.738 de cereri pentru biletele de tratament este nivelul atins până în prima zi de octombrie 2016. Conform conducerii CJP, solicitările sunt comparabile nivelului anului precedent, iar până la 31 decembrie sunt așteptate între șapte și opt mii de cereri pentru biletele de tratament din partea seniorilor vâlceni. Gabriel Andreescu (foto), directorul instituției spune că preferința pensionarilor se menține pentru stațiunile de pe Valea Oltului

7,7 milioane lei pentru ajutoarele de deces

În temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, în cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social, primarii pot dispune acor­darea unui ajutor reprezentând o parte din cheltuielile cu înmor­mântarea. Ajutorul de deces se acordă unei singure persoane, care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul stabilit în condiţiile dreptului comun sau, în lipsa acestora, persoana care dovedeşte că a suportat cheltuielile cu înmor­mân­­tarea. La nivelul judeţului nostru, Casa de Pensii a aprobat 2.330 de dosare estimate la peste şase milioane de lei. Vă reamintim că ajutorul de deces se acordă pe bază de cerere însoţită de următoarele acte, după caz: certificatul de deces, în original şi în copie; actul de identitate al solicitantului; actele de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte relaţia de rudenie cu decedatul sau, după caz, actele care atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator; dovezi privind suportarea cheltuielilor cu înmormântarea. La nivelul CJP, până la 1 octombrie 2016 fuseseră decontate circa 2.900 ajutoare de deces la o valoare de peste 7.730.000 lei.