Vaideeniul și-a pierdut învățătorul: „LEGENDA VIE” VICU TODECI a urcat la Ceruri


• profesor, filolog, lingvist, folclorist, animator cultural, publicist, instrumentist și dirijorul de ansamblu popular, Vartolomei Todeci ne-a părăsit vineri, la 88 ani
Vartolomei (Vicu) Todeci s-a născut la 15 mai 1933, în comuna vâlceană Vaideeni, unde a fost învăţător (1951-1959), director de cămin cultural (1959-1985), profesor de limba şi literatura română (1966-1995); profesor evidenţiat, de mai multe ori; premiat ca dirijor (în competiții naționale), solist instrumentist la fluier şi recitator. Pentru toate aceste realizări i s-a acordat medalia „Meritul Cultural” cl. a III-a și multe alte distincții.
Culegător de folclor, cu nenumărate texte publicate sau puse pe muzică şi interpretate personale, cu ansamblul „Mioriţa”, alcătuit şi dirijat de el, a dat numeroase spectacole în județ, în țară şi în străinătate (Polonia, Austria, Croaţia, Republica Moldova etc.). A întemeiat, de asemenea, Cercul de folclor din Vaideeni (tineri şi adulţi), cu care a luat multe premii. A colaborat cu cercetători de la instituţii de profil, realizând documentare şi filme de scurt metraj având ca tematică folclorul românesc. Este autorul mai multor cărți și coordonator al volumului „Vaideeni – Monografia comunei Vaideeni” (2007).

Cuvinte de apreciere din partea lui Dinu Săraru

Vartolomei Todeci a primit din partea lui Dinu Săraru aceste cuvinte:
„Domnul învăţător Vicu Todeci din Vaideenii Vâlcii a intrat în legendă. Cuvântul «Învăţător» cuprinde pentru domnul Vicu Todeci şi înţelesul de dascăl de şcoală, o viaţă de om îndelungată, şi acela de Înţeleptul insulei de ardeleni din mijlocul Olteniei de sub munte, căreia dascălul şi înţeleptul i-au dat printr-o răbdătoare aplecare asupra virtuţilor artistice ale vestitei comune identitatea ei spirituală.
Domnul Învăţător Vicu Todeci a sădit în mintea atâtor generaţii de ardeleni vaideeni, odată cu literele alfabetului, cu ştiinţa scrierii şi citirii, şi conştiinţa tezaurului cultural – aşa-zis oieresc – păstrat, altfel, cu sfinţenie de către ciobanii plaiurilor vestite ale Munţilor Căpăţânii şi, apoi, prin transhumanţă, ale unor bogate tipsii de iarbă din Tulcea, din Bărăgan, din Câmpia Dunării, din Câmpia Banatului până sub porţile de la Vinga ale Aradului. Fiindcă la Vaideeni, în Vâlcea, şi peste tot unde au umblat cu oile, ciobanii Vaideenilor din ultimii 70 de ani, din cei 87 câţi îi are Vicu Todeci azi, s-au aflat sub harul de păstrător şi cultivator al tradiţiei al acestui Învăţător, dascăl şi el însuşi creator de artă poetică şi muzicală. De la «Fluieraşii» Vaideenilor, cântând din fluiere mici şi mari şi cavale, până la corul bărbătesc şi la dragostea fiecărei familii de oieri pentru cusătura şi ţesătura şoarţelor şi cămăşilor şi vestelor şi cojoacelor ardeleneşti, valori şi astăzi intacte în vatra acestei insule, cum ziceam, de ardeleni, toate s-au aflat sub răbdătoarea cultivare a lor de către domnul Învăţător Vicu Todeci. Aşa se face că bătrânul şi marele Dascăl trăieşte pe viu şi sub ochii noştri intrarea sa în legenda care va duce şi peste veac chipul Dascălului model, Dascăl de carte şi de suflet”.
Dumnezeu să-l ierte!

Posting....