Universitatea „Constantin Brâncoveanu”, 20 de ani de existenţă


• evenimentul a fost marcat alături de o nouă sesiune de cercuri ştiinţifice studenţeşti, dar şi de acordarea titlului de cetăţean de onoare al judeţului prof.univ.dr. Alexandru Puiu

Ieri, Universitatea „Constantin Brâncoveanu” şi-a deschis porţile pentru o nouă sesiune a cercurilor ştiinţifice studenţeşti din Râmnicu Vâlcea – a XIX-a, printre invitaţi aflându-se preşe­dintele Consiliului Judeţean, Ion Câlea, viceprimarul Râmnicului, Cosmin Constan­tinescu, rectorul universităţii,prof. univ.dr. Ale­xan­­dru Puiu, „vicele” CJ Vâlcea, Dumitru Persu, şefa învăţământului vâlcean, Gabriela Ene, decanul universităţii, Iuliana Ciochină, conf. univ. dr. Remus Grigorescu şi deputatul PSD, Aurel Vlă­doiu. Pe lângă sesiunea anuală, au fost marcaţi 20 de ani de la înfiinţarea universităţii, dar şi acordarea titlului de cetăţean de onoare al judeţului rectorului Alexandru Puiu. „În cadrul şe­dinţei Consiliului Judeţean, am avut misiunea onorantă de a-l numi cetăţean de onoare al judeţului pe prof.univ.dr. Alexandru Puiu.  Am consi­derat că este de datoria mea să fac demersuri faţă de unul din cei mai valoroşi cetăţeni ai învăţământului. Îi urez rectorului Puiu un sincer la mulţi ani şi sper să aveţi parte în viaţă de tot ce vă doriţi pentru că meritaţi, domnule profesor”, a precizat preşedintele CJ Vâlcea, Ion Câlea. Mai emoţionat ca la un meci de fotbal, aşa cum însuşi a declarat, rectorul Alexandru Puiu s-a arătat onorat de distincţia pri­mită: „Consiliul Judeţean merită toată stima pen­tru promovarea învăţământului, a ştiinţei. Hai să recunoaştem: pe plan naţional, profesorii în vârstă sunt ţinuţi la odihnă. Revenind la aniversare, noi am fost prima universitate din ţară care a promovat tinerele cadre didactice. Sigur, e meritul lor pentru realizări, dar şi meritul strict al universităţii”. La rândul său, viceprimarul Constantinescu s-a arătat mândru că a terminat studiile la Universitatea „Brâncoveanu”,  unul din reperele sale în viaţă fiind chiar prof. univ. dr. Alexandru Puiu.   Inspectorul şcolar şef Gabriela Ene a reamintit tuturor celor prezenţi că univer­si­tatea „Constantin Brâncoveanu” este singura care are o colaborare strânsă cu Inspectoratul Şco­lar, desfăşurând două proiecte POSDRU de inserţie profesională. Precizăm că, recent, în urma unei analize amănunţite efectuată de Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), universitatea a primit cel mai înalt calificativ care se acordă uni­ver­sităţilor româneşti, respectiv „Grad de încre­dere ridicat”. Au urmat discursurile deputatului  social-democrat Vlădoiu şi ale „vicelui” Persu, după care a fost prezentat programul sesiunii. La ora 16.00, au fost premiaţi participanţii, dar şi cele mai bune lucrări.