Un nume de rezonanţă în cultura română şi mondială: Florentin Smarandache


Născut la 10 decembrie 1954 în comuna (azi – oraşul) Bălceşti din judeţul nostru, Florentin Smarandache este, indubitabil, unul dintre cei mai cunoscuţi vâlceni din lume! „Serialul” său memorialistic Frate cu meridianele şi paralelele, ajuns la cel de-al VIII-lea volum, ar avea darul să convingă singur pe oricine s-ar îndoi de îndreptăţirea aprecierii noastre. Susţin, însă, cu brio „încadrarea” aceasta, o viaţă exemplară prin curaj şi verticalitate, şi o operă de excepţie prin talent, originalitate şi polivalenţă, aventura creatoare a spiritului său depăşind-o cu mult pe cea existenţială. În 1980, împreună cu un grup de scriitori, a întemeiat Mişcarea literară paradoxistă, căreia i-a devenit, în scurt timp, lider de necontestat, nu numai prin manifestele teoretice publicate în diverse limbi, ci – mai ales – prin lucrările proprii în stil paradoxist, vizând toate genurile literare şi o bună parte dintre speciile acestora şi „inventând” şi altele noi, printre care distihurile paradoxiste. În esenţă, plecând de la matematici, poetul introduce masiv paradoxurile în literatură, acestea fiind exprimate prin „propoziţii naive, cotidiene, contradicţii dure, antiteze puternice, expresii figurate interpretate la propriu …” etc.; în acelaşi stil, dar aplicat artelor vizuale, va publica şi două volume-albume de artă, sub titlul Outer-art.
Fost şef de promoţie al Facultăţii de Ştiinţe – Secţia Informatică din cadrul Universităţii Craiova, In perioada 1982-1984 a funcţionat ca profesor cooperant în Maroc, predând matematicile in limba franceza (Lycée Sidi El Hassan Lyoussi din Sefrou). In anul 1986, în urma refuzului autorităţilor române de a-i acorda viza de ieşire din ţară pentru a participa la Congresul Internaţional al Matematicienilor de la Universitatea din Berkeley (California), a intrat în greva foamei, publicând o scrisoare de protest în „Notices of the American Mathematical Society” (Providence, RI), prin care solicita libertatea de circulaţie a oamenilor de ştiinţă. În perioada anilor 1986-1988, din raţiuni politice, nu i s-a mai acordat catedră în învăţământ, fiind obligat să dea meditaţii pentru a supravieţui. În toamna anului 1988, a obţinut cu greu un paşaport de turist pentru Bulgaria. De aici, a trecut în Turcia, unde a cerut azil politic, fiind apoi deţinut în lagărele de refugiaţi politici din Istambul şi Ankara (1988-1990). Abia în 1990 a reuşit să emigreze în Statele Unite ale Americii, unde a lucrat ca inginer de software la corporaţia Honeywell din Phoenix (Arizona), specializată în calculatoare (1990-1995), apoi ca profesor adjunct de matematică la Pima Community College din Tucson (1995-1997). Din 1997, a funcţionat ca asistent universitar de matematică la University of New Mexico (Gallup); în 2003 a devenit conferenţiar universitar, iar din 2008 – profesor universitar la aceeaşi instituţie.
După un masterat în informatică obţinut în USA, a obţinut titlul de doctor în matematică al Universităţii din Chişinău (1997, Teoria numerelor – „Funcţia Smarandache”). Între timp sau/ şi în continuarea acestor importante forme de specializare, el a urmat numeroase studii de perfecţionare în matematică, informatică şi educaţie la Arizona State University (Tempe) (1991), Pima Community College (Tucson) (1995), University of Phoenix (Tucson) (1996); studii postdoctorale la New Mexico State University (Las Cruces) (1998), University of New Mexico (1998, 1999), National Science Foundation (Chautauqua Program, University of Texas, Austin) (1999) şi Los Alamos National Laboratory Educational Networking Support Program) (Gallup) (1999). A efectuat diferite cercetări post-doctorale: în iunie-iulie 2009, la Air Force Research Laboratory in Rome, NY, SUA (sub egida State University of New York – Institute of Technology); la ENSIETA (Scoala Naţionala Superioară de Ingineri) – Brest, Franţa, 15 Mai – 22 Iulie 2010; la Guangdong University of Technology (Guangzhou, China), între 19 Mai – 14 August 2012; la Okayama University of Science (Japonia) intre 12 Decembrie 2013 – 12 Ianuarie 2014.
Autoritate recunoscută în mai multe ştiinţe şi domenii, a fost invitat să conferenţieze la o serie de instituţii de renume internaţional, precum University Berkeley (2003), NASA Langley Research Center-SUA (2004), NATO Advance Study Institute-Bulgaria (2005), Jadavpur University-India (2004), Institute of Theoretical and Experimental Biophysics-Rusia (2005), Air Force Institute of Technology Wright-Patterson AFB in Dayton [Ohio, USA] (2009), Air Force Research Lab si Griffiss Institute [Rome, NY, USA] (2009), COGIS 2009 (Paris, France), ENSIETA (Brest, Franta) – 2010, Academia Română – Institutul de Mecanica Solidelor si Comisia de Acustica (Bucuresti – 2011) etc.
Matematician (a descoperit noţiuni noi în Teoria numerelor, care îi poartă numele, cea mai cunoscută dintre acestea fiind „Funcţia Smarandache”; coautor al modelului de matematică aplicată în tehnică, Teoria Dezert-Smarandache etc.), scriitor, fizician (a demonstrat teoretic faptul că pot fi obţinute viteze mai mari decât cea a luminii, a introdus paradoxurile cuantice şi noţiunea de nematerie), filosof (a întemeiat ştiinţa denumită neutrosofie şi logica neutrosofică ş.a.), artist plastic, traducător, cercetător, publicist, editor etc., acest mare „aventurier” al spiritului omenesc (în speţă – românesc) a creat opere durabile în fiecare dintre aceste domenii, dovezi peremptorii în acest sens fiind numeroasele premii prestigioase şi distincţii care i s-au acordat în mai multe ţări ale lumii: titlul de „Poet internaţional eminent”, acordat de către International Poetry Academy din Madras – India (1991), Medalia de argint pentru întreaga sa operă literară (Bergerac – Franţa,1992); Medalia de Aur pentru Ştiinţă, de la Academia Telesio-Galilei din Anglia (pentru Ipoteza Smarandache din fizică şi pentru Logica Neutrosofică), acordată de Universitatea Pecs din Ungaria în 2010; Premiul „Traian Vuia” al Academiei Române pentru Ştiinţe Tehnice (Bucureşti, 2011), Premiul Statelor New Mexico & Arizona în 2012, si Premiul Statului New Mexico in 2011 la categoria Ştiinta & Matematică (Albuquerque), titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii Jiaotong din Beijing – China (BJTU) – 2011, etc.
Despre acest original scriitor şi autentic savant de origine vâlceană, s-au exprimat elogios importanţi scriitori, oameni de ştiinţă şi cultură din întreaga lume, precum Charles Ashbacher, Marian Barbu, C. Dumitrescu, V. Feleacu, Henry Ibstedt, Dumitru Ichim, Eugène Ionesco, Solomon Marcus, Doru Moţoc, Teresinka Pereira, Constantin M. Popa, Titu Popescu, Khalid Raïs, Ion Rotaru, Ion Pachia Tatomirescu, J. Sandor, Jacques Sartou, Arnold Skemer, Dan Tărchilă ş.a.
Este inclus în principalele enciclopedii şi dicţionare contemporane din România şi din întreaga lume, confirmând cu strălucire aprecierea făcută în urmă cu două decenii de poetul Gheorghe Tomozei, conform căreia românul Smarandache „a produs pentru cultura românilor, un nume rezonant”. LA MULŢI ANI, neobositule FLORENTIN şi te aşteptăm ca, după pensionare, să revii „la obârşii”, aşa cum ai promis!