Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

20 octombrie 2020

Un alt fel de corupție la scară mondială


– o carte care se citește pe nerăsuflate: „Navigatorii români și amenințările pirateriei maritime” –

Apărută, în 2015, la Editura Ars Docendi (București), cartea cunos­cu­tului jurnalist, scriitor și univer­sitar Nicolae Melinescu, „Navi­ga­torii români și amenințările pirate­riei maritime”, recenta „victimă” a mâi­nilor, ochilor și minții mele, de­pă­ș­ește standardele obișnuitului și se așează confortabil pe trepiedul de aur al literaturii.
Știm cu toții cine este autorul acestei cărți, ce a făcut până acum, dar că și-a riscat viața pe mările și oceanele lumii pentru realizarea unui documen­tar de excepție nu știam. Cartea sa nu se citește, ci se … „mănâncă”.
Primele capitole ale cărții ne duc cu ochii minții la începuturile pi­ra­teriei, la primele ambarcațiuni ma­­ritime, fiind, de fapt, o definiție a na­vigației de la începuturi până-n pre­zent. Documentată până-n „mă­duva oaselor”, pe baza unei biblio­grafii foarte bogate, cartea provoa­că o lecturare cu mare atenție și inte­res. Este de fapt o carte – do­cu­ment care mereu te cheamă să-i pătrunzi… „mărun­taiele”. Trans­mite imagini vii – parcă ai fi acolo, alături de pirații somalezi sau nigerieni.
Din ceea ce citisem ori văzu­sem în filme despre pirați, credeam că aceștia, murdari și pociți, prac­tică această meserie de nevoie, pentru a supraviețui. Din cartea lui Nicolae Melinescu aflăm că astăzi pirateria se practică și în scop de îmbogățire. Acest aspect mă duce cu gândul și la „pirații” țării mele pe care-i tot alegem să se îmbogă­țească.
Din paginile cărții mai aflăm că au fost și români victime ale pira­teriei maritime și oceanice, cazul lui Teofil Crețu, marinar, fost ostatic al piraților somalezi. Cons­tăn­țeanul Nicolae Popa, mecanic de vas, se destăinuie autorului căr­ții și aflăm că a fost singurul „alb” de pe o am­bar­cațiune și singurul răpit de pirați în Delta Nigerului. „Trofeele româ­nești” ale piraților somalezi și ni­ge­rieni se destăinuie lui Nicolae Me­linescu, povestea lor din această carte de excepție este o adevărată dramă, provoacă dureri în sufletul oricărui cititor, mai cu seamă când află că statul român, pe care-l plătim cu grea și destulă sudoare, de la președinte, la guvern și parlament, nu a făcut nimic în ce privește soarta ostaticilor. Ei n-au plecat pe mări și oceane de dragul aventurii, ci ca să câștige un ban pentru familie, pe care țara nu i-l oferă. Din munca și meseria lor, foarte riscantă, trimit acasă fami­lii­lor și țării, banii din munca prestată, uneori doar o mică parte din cât le mai rămâne dacă scapă de sub cătarea armelor, fiind nevoiți să renunțe la remunerarea muncii.
Cartea „Navigatorii români și ame­nințările pirateriei maritime”, curge frumos, elegant, cum numai un scriitor cu o bogată experiență în mânuirea cuvântului poate să-i dea acea lină înșiruire de cazuri, adevărat maestru întru explicitarea pirateriei de la începuturile ei, pri­mi­t­ive, până la cea actuală, mo­der­nă, cu scop de îmbogățire. Un alt fel de corupție la scară mondială.
Gheorghe Puiu Răducan

Poți comenta aici

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Alte articole de la Vitralii