Ultima zi când poți deveni polițist!


Astăzi este ultima zi în care poţi să îţi manifeşti dorinţa de a deveni om al legii, iar dosarul de înscriere va fi depus până la data de 15 aprilie. Până ieri, la ora 12.00, au depus cerere de înscriere pentru a deveni poliţist în cadrul IPJ Vâlcea din sursă externă 380 de persoane. Iată care este situația candidaţilor înscriși pentru încadrare din sursă externă, pe structuri, la sfârşitul zilei 6 aprilie 2016: Post poliţie Mihăești – 19, Post poliţie Dănicei – 8, Post poliţie Nicolae Bălcescu – 15, Post poliţie Stoilești – 10, Post poliţie Oteșani – 7, Post poliţie Vaideenii – 17, Post poliţie Popești – 11, Post poliţie Cernișoara (reîncadrare) – 4, Post poliţie Lădești – 12, Post poliţie Roești – 8, Post poliţie Costești – 13, Post poliţie Stoenești – 16, Post poliţie Diculești – 6, Post poliţie Fârtățești – 11, Post poliţie Laloșu – 12, Post poliţie Roșiile – 4, Post poliţie Tetoiu – 7, Post poliţie Alunu – 7, Post poliţie Ghioroiu – 8, Post poliţie Mateești – 8, Post poliţie Sinești – 9, Post poliţie Boișoara – 5, Post poliţie Câineni – 11, Post poliţie Perișani – 6, Post poliţie Racovița – 4, Post poliţie Titești – 5 și Post poliţie Lungești – 14.
Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; să cunoască limba română scris şi vorbit; să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile; să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi; să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, respectiv să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat; să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani; nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege; îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv „nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic”; îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special; trebuie să îndeplinească criteriul specific de înălţime minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile; să dețină permis de conducere categoria „B”.

Posting....