Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

2 iulie 2020

Ultima săptămână pentru subvenția APIA


Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) – Centrul Judeţean Vâlcea aduce la cunoștința proprietarilor de pajişti permanente că până la data de 15 octombrie 2019 au obligaţia să se prezinte la sediul centrului local/judeţean unde au depus cererea unică de plată, în vederea prezentării documentelor privind depozitarea/valorificarea fânului. În cazul pajiştilor permanente aflate în proprietatea persoanelor fizice, în calitate de beneficiari ai plăţilor, fermierii au obligaţia să desfăşoare cel puţin o activitate agricolă minimă pe pajiştile permanente aflate la dispoziţia lor în condiţiile legii, prin asigurarea unui nivel minim de păşunat de 0,3 UVM/ha şi/sau prin cosirea lor cel puţin o dată pe an. În cazul în care proprietarul de pajiște permanentă persoană fizică deţine animale acesta prezintă: la depunera cererii unice de plată copia cardului exploatației zootehnice în care sunt înregistrate animalele, sau adeverință eliberată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploatației înscrise în RNE valabil la data depunerii cererii unice de plată; când proprietarul de pajiște permanentă nu asigură încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, iar activitatea agricolă minimă constă inclusiv în asigurarea unui cosit anual în perioada 15 iunie-1 august pe pajiștile permanente aflate în proprietate, acesta prezintă documentele privind depozitatea/valorificarea fânului (declarațiile privind depozitarea fânului și/sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol), până la data de 15 octombrie a anului de cerere curent. În cazul în care proprietarul de pajiște permanentă, persoana fizică, nu deține animale, iar activitatea agricolă minimă constă exclusiv în asigurarea unui cosit anual, va prezenta documentele privind depozitarea/valorificarea fânului si/sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, până la data de 15 octombrie a anului de cerere curent.

În cazul pajistilor permanente aflate în proprietatea fermierilor persoane juridice, în calitate de beneficiari ai plăţilor, aceştia au obligaţia să desfăşoare cel puţin o activitate agricolă minimă pe pajiştile permanente aflate la dispoziţia lor în condiţiile legii prin asigurarea unui nivel minim de păşunat de 0,3 UVM/ha şi/sau prin cosirea lor cel puţin o dată pe an.
În cazul în care proprietarul de pajiște permanentă, persoana juridică, deține animale acesta prezintă la depunerea cererii unice de plată următoarele documente: copia cardului exploatației zootehnice în care sunt înregistrate animalele, sau adeverința eliberată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploatației înscrise în RNE valabil la data depunerii cererii unice de plată; când proprietarul de pajiște permanentă nu asigură încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha iar activitatea agricolă minimă constă inclusiv în asigurarea unui cosit anual în perioada 15 iunie-1 august pe pajiștile permanente aflate în proprietate, va prezenta documentele doveditoare ale valorificării fânului și/sau documentele contabile de gestiune pentru depozitarea fânului pentru consumul cu animalele deținute, până la data de 15 octombrie a anului de cerere curent. În cazul în care proprietarul de pajiște permanentă, persoană juridică, nu deține animale, iar activitatea agricolă minimă constă exclusiv în asigurarea unui cosit anual, prezintă la APIA documentele doveditoare ale valorificării fânului și/sau documentele contabile de gestiune pentru depozitarea fânului pentru consumul cu animalele deținute, până la data de 15 octombrie a anului de cerere curent. Informații oferite de către Denisa Iacob, director executiv APIA Vâlcea.

Poți comenta aici

Alte articole de la Agricultura