Trei noi ghiduri pentru PNDR: 2,5 milioane euro pentru apă curentă la sate


Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat recent, pe propriul site, variantele draft ale ghidurilor solicitantului aferente submăsurilor 4.3 – Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice, 7.2 – Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică și 7.6 – Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural.
„Ghidurile Solicitantului au fost publicate în varianta draft pentru următoarele submăsuri: sM 4.3 componentele Agricolă și Irigații, precum și schema de ajutor de stat aferenta sM 4.3 Silvic, sM 7.2 și sM 7.6”.
Potrivit documentelor, sprijinul neram­bursabil pentru submăsura 7.2 – Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică este în valoare de 1.000.000 Euro/comună, pentru investiții care vizează un singur tip de sprijin (infrastructură de drumuri, apă sau apă uzată), de 2.500.000 Euro/comună, pentru investiții care vizează înființarea infrastructurii de apă și apă uzată și 1.500.000 Euro pentru extinderea acestei infrastructuri, de 500.000 Euro, pentru proiectele de infrastructura educațională/socială și de 4.000.000 Euro, pentru proiectele colective (ADI din care fac parte exclusiv comune, proiecte care vizează mai multe comune) fără a depăși valoarea maximă/comună/tip de sprijin.
Pentru ONG-uri sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei sub-măsuri va fi de 80% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși 200.000 Euro, pentru proiectele de infrastructură educațională/socială.
În ceea ce privește submăsura 7.6 – Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural, sprijinul nerambursabil, pentru comune, va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși 500.000 euro. Pentru alte tipuri de beneficiari, sprijinul financiar acordat în cadrul acestei sub-măsuri va fi de 80% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși 200.000 euro.
Pentru submăsura 4.3 – Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice – componenta de irigații, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși: 1.000.000 Euro/proiect pentru sistemele de irigații aferente stațiilor de punere sub presiune (SPP) și 1.500.000 Euro/proiect pentru amenajarea sistemelor de irigații aferente stațiilor de pompare și repompare (SPA, SRP).