Trecerea la agricultura ecologică aduce țăranilor bani frumoși


• Prin Submăsura 11.1 Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, valoarea fondurilor europene nerambursabile ajunge la 100%

Conform unui comunicat oficial de presă, plăţile compensatorii care se vor acorda prin Submăsura 11.1 Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 sunt calculate sub formă de costuri standard pentru fiecare din cele 5 pachete propuse: Pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) – 293 euro/ha/an, Pachetul 2 – legume – 500 euro/ha/an, Pachetul 3 – livezi – 620 euro/ha/an, Pachetul 4 – vii – 530 euro/ha/an, Pachetul 5 – plante medicinale şi aromatice – 365 euro/ha/an. La nivel de pachet, se va aplica degresivitatea sprijinului financiar. În cazul fermelor cu suprafeţe agricole mai mari de 50 ha, 100 ha și 300 ha, valoarea plăţii scade pentru acele suprafeţe agricole care depăşesc valorile respective, conform Anexei 8.2.M.11-1. Degresivitatea nu se aplică în cazul cooperativelor agricole constituite în baza prevederilor Legii nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare. Plăţile acordate în cadrul Articolului 29 se pot cumula cu celelalte tipuri de plăţi acordate pe suprafaţă, respectiv plăţi directe, plăţi acordate în baza articolului 31 „Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice”. Numai pachetele 1 şi 2 ale submăsurii se pot combina cu pachetele 4 sau 5 ale submăsurii 10.1 de agro-mediu şi climă. Pe perioada angajamentelor este permisă pe aceeaşi parcelă de teren rotaţia culturilor de la un la altul între pachetele 1, 2 şi 5. În luna februarie 2015 ar putea fi deschisă o nouă sesiune de depunere de proiecte prin PNDR iar depunerea proiectelor va fi continuă, iar cei care se or orienta către agricultura ecologică vor avea prioritate la finanțare.

Posting....