„Trebuie să eliminăm pierderile din fiecare lună şi să dăm salariile la oameni, asta e important!”


• declară Constantin Roibu, managerul general al Oltchim
• acest lucru se poate realiza azi, la sediul Ministerului Economiei, unde se va negocia acordarea creditului sindicalizat de 40 milioane euro pentru funcţionarea la 60% din capacitate a combinatului vâlcean

La iniţiativa deputatului Cristian Buican, vineri, 25 mai, Daniel Chiţoiu – ministrul Economiei şi Comerţului a efectuat o vizită de lucru la Oltchim. Trebuie spus că aceasta a fost prima vizită de lucru la o societate comercială a ministrului Chiţoiu de la învestirea noului Guvern. La şedinţa de lucru au mai participat primarul Romeo Rădulescu, preşedintele Ion Cîlea, deputatul Aurel Vlădoiu şi sindicalistul Mihai Diculoiu. Conform comunicatului de presă remis de PNL Vâlcea, s-au convenit următoarele:

– urgentarea accesării de către Oltchim a unui credit de 40.000.000 euro necesar pentru capitalul de lucru – achiziţionarea de materii prime, plata utilităţilor şi a salariilor restante şi a celor curente – astfel încât instalaţiile să funcţioneze la 60% din capacitate. Acest lucru ar duce combinatului condus de Cons­tantin Roibu în zona rentabi­lizării. În acest sens, azi va avea loc la Bucureşti o întâlnire între minis­trul Economiei şi Comerţului, con­du­cerea unor bănci şi conducerea Oltchim.

– accelerarea procedurilor de majorare a capitalului social prin conversia creanţei AVAS în acţiuni, conform avizului Comisiei Euro­pene din data de 7 martie 2012

– ministrul Daniel Chiţoiu va de­semna o comisie care va negocia cu OMV Petrom preţul de achiziţie al rafinăriei de la Arpechim Piteşti, ast­fel încât potenţialii investitori interesaţi de funcţionarea Oltchim în sistem integrat să cunoască preţul de achiziţie al rafinăriei.

În cadrul şedinţei condusă de directorul general Roibu s-a mai con­venit că se va respecta termenul de 30 septembrie 2012 ca dată a privatizării societăţii. Până atunci, Ministerul Eco­nomiei şi Comerţului va urmări funcţio­narea combinatului vâlcean în condiţii de rentabilitate şi linişte socială (salarii la timp şi respectarea calendarului privatizării). Imediat după întâlnirea cu ministrul Chiţoiu, am stat de vorbă cu directorul general Constantin Roibu, care ne-a acordat un interviu în exclusivitate.

Domnule Roibu, care a fost su­biectul principal al discuţiei cu ministrul Chiţoiu?

Este important să repornim combi­natul la măcar 60 la sută din capa­ci­tate, nu se mai poate să funcţionăm ca acum, la 20 la sută. Ne trebuie capital de lucru, pentru a putea rezista până la privatizare. Noi am depus docu­men­taţia la mai multe bănci pentru 40 mili­oane de euro doar pentru func­ţio­narea Olt­chim, pentru că dacă ar fi fost vorba şi de petrochimia de la Piteşti ar fi fost ne­ce­sari peste 75 milioane euro şi efortul era prea mare. Noi trebuie să eliminăm pierderile din fiecare lună şi să dăm salariile la oameni, asta e im­portant!

Ce înseamnă întâlnirea de azi de la Bucureşti, de la Ministerul Economiei?

Vom discuta cu băncile care ne creditează să ne ajute în continuare. Am prezentat ministrului Chiţoiu cele trei variante de lucru pentru Oltchim – funcţionare doar instalaţiile de la Vâl­cea, funcţionare cu instalaţiile de pe­tro­chimie şi funcţionare cu petrochimia şi rafinăria de la Piteşti. Aceasta din urmă este varianta ideală, care trebuie atinsă pentru a face din Oltchim o societate cu adevărat puternică. De ase­menea, am prezentat proiecţii finan­ciare şi un grafic cu problemele ce trebuie rezolvate pentru a se res­pecta termenul de privatizare impus de FMI, adică luna septembrie. Este vorba de convocarea Adunării Gene­rale a Acţionarilor, realizarea caietului de sarcini, analizarea ofertelor.

Când ar trebuie realizată majo­rarea capitalului social?

Ca şi în cazul acordării creditului de 40 milioane euro, termenul nu poate depăşi câteva săptămâni. Prac­tic, pentru ca lucrurile să reintre cu adevărat în normal la Oltchim, ter­menul ar fi 15 iunie.

Dar problema salariilor?

Dacă luăm creditul de care am vorbit, în două luni de zile venim la zi cu salariile oamenilor din Oltchim. Este decisiv acest lucru, pentru că salariaţii au înţeles până acum că sunt probleme, dar şi noi trebuie să venim în sprijinul lor. Cu cei 40 milioane euro putem, aşa cum spuneam, să lucrăm la 60 la sută din capacitate şi vom depăşi pierderile.

Ce înseamnă preluarea rafinăriei de la Piteşti?

Contractul de vânzare – cumpărare cu OMV trebuie negociat de către Ministerul Economiei. Trebuie văzut exact ce se vinde, ce cumpă­răm, problemele de mediu – istorice şi vii­toare. Şi această negociere se poa­te finaliza în câteva săptămâni, pentru că avem un cadru de discuţie din preluarea petrochimiei. Instalaţiile  de la rafinărie trebuie reparate, reau­to­ri­zate… Este un proces anevoios, dar care trebuie neapărat făcut.

Ce ar însemna, numeric, funcţionarea Oltchim cu petrochimia şi rafinăria de la Piteşti?

Un număr total de 7.000 locuri de muncă şi încă câteva mii pe orizontală. Trebuie să avem în vedere şi aspectul social, extrem de important şi de sensibil nu numai pentru Vâlcea, dar şi pentru judeţul Argeş.

Care ar trebuie să fie rolul politicienilor vâlceni în sensul sprijinirii Oltchim?

E important ca aceştia să fie zilnic la uşa ministrului Economiei şi a primului – ministru pentru a face lobby, pentru a se respecta termenele asupra cărora am discutat. Lucrurile s-au mai schimbat… De exemplu, fostul minis­tru al Finanţelor, Sebastian Vlădescu, are contract de consultanţă cu acţio­narii minoritarii de la PCC. În discuţia cu noi, Daniel Chiţoiu s-a arătat dispus să ajute Oltchim. Cam aşa stau lucrurile din punct de vedere politic. Vreau să remarc ajutorul din ultima perioadă primit de la primarul Romeo Rădulescu, dar și de la deputatul Cristian Buican, care a insistat pentru venirea ministrului Chițoiu la Oltchim.

În ultimii ani, aţi vrut vreodată să renunţaţi la Oltchim?

De multe ori! Au fost, însă, o serie de probleme şi aspecte care m-au ţinut în loc. Pe mulţi oameni cu care am lucrat şi pe care i-am tras după mine, mai ales din conducere, i-am deter­minat să nu plece în altă parte şi să aibă speranţa că şi la noi va fi mai bine. De asemenea, o serie de parte­neri ai combinatului, care au investit în Oltchim, trebuie să aibă o garanţie.