Totul despre Submăsura 4.1 a


Fermierii care înființează sau modernizează o exploatație pomicolă, pot accesa Submăsura 4.1a – Investiții în exploatații pomicole, în valoare de până la 1.050.000 euro. Deținătorii de ferme mici care accesează sprijinul aferent submăsurii pentru achiziții simple, pot primi până la 100.000 euro.
Prin această submăsură se urmărește creșterea competitivității în pomicultură, creșterea calității produselor obținute, diversificarea producției sau îmbunătățirea performanței generale a exploatațiilor pomicole.
De asemenea, se urmărește și creșterea valorii adăugate a produselor prin sprijinirea procesării fructelor la nivel de fermă și a comercializării directe a produselor obținute. După caz, submăsura își propune și să ajute la eficientizarea costurilor de producție prin promovarea producerii și utilizării energiei din surse regenerabile.

Principalele cheltuieli eligibile

Fondurile aferente acestui sprijin pot fi utilizate pentru investiții pe tot teritoriul României, atât pentru pepiniere cât și pentru culturi în spații protejate. Proiectul poate conține atât cheltuieli eligibile, cât și cheltuieli neeligibile, însă decontate vor fi doar acele cheltuieli care se încadrează în categoria de eligibile.
Sunt considerate eligibile, cheltuielile pentru reconversia plantațiilor existente, materiale de plantare, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme antigrindină, echipament de irigații sau chiar și cheltuielile cu defrișarea.
Principalele modalități de utilizare a fondurilor aferente măsurii sunt legate de înființarea de plantații pomicole, fiind acoperite inclusiv costurile materialului de plantare și de înmulțire sau înființarea de spații protejate sub formă de sere sau solarii.
Sunt considerate cheltuieli eligibile și înființarea, extinderea sau modernizarea sistemelor de depozitare, condiționare și ambalare la nivelul exploatației, chiar dacă se dorește înființarea unor unități de procesare mobile. Mai pot fi achiziționate și containere frigorifice de refrigerare, containere frigorifice de congelare sau spații auxiliare de stocare (fertilizanți, pesticide, ambalaje etc.).

Sisteme de supraveghere și utilaje agricole

Dotarea exploatației nou înființate/ modernizate cu sisteme video/ audio de supraveghere, monitorizare și control a plantației și a fluxurilor tehnologice din exploatația pomicolă, instalarea de sisteme de iluminat perimetral al plantației pomicole sau al zonelor unde se desfășoară procesele tehnologice ale exploatației pomicole, pot fi incluse în proiect, fiind cheltuieli eligibile.
Mai mult, și achiziționarea (și prin leasing) de mașini, utilaje agricole, echipamente de irigații la nivelul exploatațiilor, remorci agricole/ tehnologice sunt considerate cheltuieli eligibile, atât timp cât bunurile sunt achiziționate la valoarea lor reală de piață.
Prin submăsura 4.1a nu se pot finanţa investiții care se încadrează în următoarele categorii: achiziţia de clădiri; construcția și modernizarea locuinței; achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante anuale și plantarea acestora din urmă; obţinerea de băuturi alcoolice; spațiile ce deservesc activitatea generală a exploatației: birouri administrative, săli de ședințe, săli de protocol, spații de cazare etc.); cheltuielile cu întreținerea plantațiilor; cheltuielile cu achiziția de cap tractor; cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente „second hand”; cheltuielile generate de investiții care nu se adresează speciilor pomicole eligibile prin STP (de exemplu legume).