Termen prelungit pentru învățământul militar


Centrul Militar Județean Vâlcea anunță că a fost prelungit termenul limită până la care se desfășoară recrutarea pentru învățământul liceal, postliceal și universitar militar, astfel:
• 08.03.2019 – colegii naționale militare;
• 04.04.2019 – învățământ universitar militar (toate instituțiile);
• 24.04.2019 – maiștri militari învățământ postliceal, la Ș.M.M.M. a Forțelor Navale „Amiral I. Murgescu”, Constanța;
• 15.05.2019 – maiștri militari – învățământ postliceal, la Ș.M.M.M.S. a Forțelor Terestre „Basarab I”, Pitești și la Ș.M.M.M.S. pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică, Sibiu;
• 29.05.2019 – maiștri militari – învățământ postliceal, la Ș.M.M.M.S. a Forțelor Aeriene „Traian Vuia”, Boboc, jud. Buzău;
• 12.06.2019 – subofițeri – învățământ postliceal, la Ș.M.M.M.S. a Forțelor Terestre „Basarab I”, Pitești și la Ș.M.M.M.S. pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică, Sibiu;
• 04.06.2019 – subofițeri – învățământ postliceal, la Ș.M.M.M.S. a Forțelor Aeriene „Traian Vuia”, Boboc, jud. Buzău.
Candidații vor începe cu vizita medicală, apoi vor depune documentele necesare în dosarul de candidat (obligatoriu acte de identitate si de studii, cazier). Mai multe informații și consiliere puteți găsi la birourile informare-recrutare din cadrul centrelor militare județene și de sector, unde trebuie să vă prezentați cu cartea de identitate. Pentru liceul militar, mergeți cu unul dintre părinți sau tutorele legal.
Pentru admiterea în învățământul universitar militar de formare a ofițerilor (cu durata între 3 și 6 ani) se pot înscrie elevii din clasele a XII-a, precum și tinerii care sunt absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat și care vor împlini cel mult 30 de ani (24 pentru piloți) în anul 2019.
Pentru admiterea în învățământul postliceal militar de formare a maiștrilor militari (cu durata de 2 ani) se pot înscrie elevii din clasele a XII-a, precum și tinerii care sunt absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat și care vor împlini cel mult 30 de ani în anul 2019.
Pentru admiterea în învățământul postliceal militar de formare a subofițerilor (cu durata de 1 an) se pot înscrie: soldații/gradații profesioniști care sunt absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat (sau care vor face dovada obținerii diplomei până la concursul de admitere) și care vor împlini cel mult 35 de ani în anul 2019, cu o vechime în serviciu de cel puțin 2 ani până la data organizării concursului de admitere și calificativul cel puțin „Bun” în aprecierea de serviciu din ultimii 2 ani; elevii din clasele a XII-a și tinerii care sunt absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat și care vor împlini cel mult 35 de ani în anul 2019.
Pentru colegiile naționale militare (licee militare cu specializare matematică-informatică și durata de 4 ani) se pot înscrie elevii din clasele a VIII-a sau absolvenții care nu au fost înmatriculați într-o unitate de învățământ liceal sau profesional, cu vârsta de cel mult 16 ani împliniți în anul 2019.
Selecționarea candidaților recrutați constă în susținerea unor probe psihologice și fizice. Fiecare candidat recrutat va fi planificat pentru parcurgerea probelor de selecție și va fi anunțat cu privire la data prezentării la centrul zonal de selecție și orientare de care aparține.
Misiunea învăţământului militar este să formeze ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri cu competenţe profesionale şi transversale în acord cu cerinţele şi nevoile structurilor militare, corespunzătoare calificărilor specifice ocupaţiilor militare, cu potenţial de a deveni personalităţi creative, inovativi, determinaţi să obţină performanţă, să genereze valoare şi să-şi asume în mod responsabil cariera militară.
Transformările învăţământului militar se regăsesc în toate componentele acestuia: organizarea instituţională, aspectele relaţionale, conţinuturile educaţionale, procedurile şi instrumentele de evaluare. Sursele acestor transformări au fost reprezentate, pe de o parte, de transpunerea legislaţiei europene în cea de nivel naţional şi, implicit, de necesitatea armonizării actelor normative specifice ministerului cu cele naţionale, iar pe de altă parte de schimbările realităţilor militare româneşti, ca urmare a efortului de integrare a Armatei României în structurile euroatlantice.
Pe lângă cerinţele de dezvoltare imprimate de evoluţia învăţământului pe plan naţional, învăţământul militar este supus cerinţelor interne de dezvoltare rezultate din dinamica realităţii militare. În primul rând, învăţământul militar răspunde nevoilor de pregătire a personalului militar, care impun asigurarea conectării instrucţiei individuale şi a educaţiei cu realităţile actuale şi cu schimbările anticipate în mediul operaţional. În al doilea rând, managementul resurselor umane aduce, în prim-plan, performanţa centrată pe competenţe, ceea ce impune învăţământului militar să furnizeze resursă umană calificată şi competitivă.
Învăţământul liceal militar este gratuit și are ca misiune pregătirea ştiinţifică şi umanistă generală a elevilor prin studii de nivel liceal, pe filiera vocaţională, în profilul militar, specializarea matematică-informatică. Programul de studii asigură dezvoltarea şi diversificarea competenţelor-cheie, precum şi formarea competenţelor specifice filierei, profilului şi specializării. Studiile liceale au durata de 4 ani, în conformitate cu planurile-cadru de învăţământ stabilite la nivel naţional de către Ministerul Educaţiei Naţionale.
Avantajele absolvirii programelor de studii oferite de către unităţile şi instituţiile de învăţământ militar sunt evidente:
• pregătirea în cadrul unor instituţii cu recunoaştere naţională şi internaţională în domeniu (titlul de Școală Europeană obținut ani la rând de colegiile naționale militare);
• asigurarea unui loc de muncă la absolvire şi posibilitatea unei cariere de succes în organizaţia militară;
• corp didactic de un înalt profesionalism, recunoscut pe plan naţional şi internaţional;
• bază materială şi logistică didactică modernă;
• participarea la programe de cercetare pe plan naţional şi internaţional;
• asigurarea mobilităţii internaţionale a elevilor şi studenţilor în cadrul programelor de tip ERASMUS, ERASMUS+ şi COMENIUS;
• cazare, echipament şi hrănire gratuite pe timpul şcolarizării.
Priorităţile în dezvoltarea sistemului educaţional militar rezultă din misiunile Armatei României şi legislaţia naţională în domeniu, iar Direcţia generală management resurse umane va susţine toate demersurile legale orientate spre creşterea calităţii actului educaţional, asigurarea eficienţei sistemului educaţional militar şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice militare, având în vedere că resursa umană este resursa cea mai de preţ a organizaţiei.
Detalii suplimentare la sediul Centrului Militar Județean Vâlcea sau la numărul de telefon 0250 73 57 64.