Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

4 august 2020

Termen prelungit la ajutorul de stat pentru păsări


Adrian-PinteaCa urmare a aprobării Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.239/2012 privind aprobarea modelului Cererii de ajutor privind măsura 215 – Plăţi privind bunăstarea animalelor – pachetul b) păsări, peri­oada de depunere a cererilor este 15 no­iembrie – 19 decembrie 2012, inclu­siv, informează un comunicat oficial de presă al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (APIA), semnat de către Adrian Pintea (foto).

„Solicitanţii trebuie să deţină exploa­­taţii comerciale din sectorul de creştere a păsărilor, autorizate sanitar – vete­ri­nar, şi să îşi asume angajamente volun­tar în favoarea bunăstării anima­lelor.

Criterii generale de eligibilitate: deţine autorizaţie/ii sanitar veterinar pentru toate exploataţia/ile comerciale; se angajează să menţină condiţiile de bunăstare şi să respecte cerinţele specifice subpachetelor pentru care aplică pe o perioadă de minim 5 ani, de la data de 16 octombrie 2012; să respecte cerinţele legale în materie de gestionare, împreună cu bunele condiţii agricole şi de mediu, conform OMADR/OMMP/ANSVSA nr. 187/2155/42/2011 aplicabile terenurile agricole aparţinând solicitantului pre­cum şi activităţilor agricole desfăşurate de către acesta pe toată durata anga­jamentului, de 5 (cinci) ani, după caz.

Cererea de ajutor poate fi com­ple­ta­tă online de către solicitant, prin acce­sarea site-ului http://www.apia.org.ro/. După completarea on-line, cererea se tipăreşte şi se depune la Centrul Judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, pe a cărui rază teritorială se află sediul social al solicitantului”, se mai precizează în documentul amintit.

Poți comenta aici

Alte articole de la Uncategorized