Teodosie Rudeanu, comemorat în cadrul Zilelor comunei Galicea


Zilele comunei Galicea, din  26-27 mai,  au cuprins și cea de-a X-a ediţie a Festivalului Cultural Teodosie Rudeanu, la 391 de ani de la trecerea marelui logofăt la cele veşnice. În prima zi,  participanţii au luat parte la slujba de pomenire şi la parastasul Rudenilor de la Schitul Flămânda din satul Valea Râului, la mormântul marelui logofăt Teodosie Rudeanu. La simpozionul ştiinţific dedicat comemorării marelui om politic şi cărtu­rar, de la Căminul Cultural din comuna Galicea, au participat repre­zentanţi ai comunităţii şi personalităţi culturale naţionale. Corul “Vocea Topologului”, format din tinere fete costumate tradiţional, au intrepretat câteva melodii care au încântat publicul spectator. Primarul Ion Năfliu şi viceprimarul Florea Udrea au rostit cuvinte de bun venit.

epure_galiceaProf.  dr.  Florin Epure, directorul Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Vâlcea, a moderat lucrările simpozionului. În cuvântul său, a făcut referire la personalitatea marelui logofăt şi cronicar Teodosie Rudeanu şi la legendele din ţinutul Vâlcii legate de domnitorul Mihai Viteazul.

Cu acest prilej a fost lansată cea de-a IV-a ediţie a monografiei comunei Galicea, scrisă de prof. Anton Ceau­şescu, Mihaela-Marcela Pârvulescu şi Emil Pârvulescu. Părintele paroh Ion Tiţu s-a referit la viaţa şi activitatea profesorului şi directorului de şcoală Anton Ceauşescu, în vârstă de 80 de ani, ca și  prof. dr. Ion Soare, vicepre­şedintele Forumului Cultural al Râm­nicului, profesorul Gheorghe Panteli­mon, fiu al comunei. Prof. univ. dr. Virgil Constantinescu-Galiceni, perso­na­­li­tate a localităţii Galicea şi biograf al lui Dumitru Drăghicescu, a adus în actualitate secvențe din viaţa şi activitatea lui Spiru Haret, ”reforma­torul societăţii româneşti” în anul împlinirii centenarului morţii. Ion Popescu, preşedintele veteranilor de război din comuna Galicea a vorbit despre jertfa eroilor din cea de-a doua conflagraţie mondială şi şi-a exprimat dorinţa ca ororile războiului, cunoscute de ei, să nu mai fie posibile niciodată.

Moment istoric în comuna vâlceană

La ce s-a petrecut, în continuare, în sala Căminului cultural din Galicea  s-a referit,  în câteva cuvinte, primarul Ion Năfliu, în finalul manifestării: „Ziua aceasta rămâne în istoria comunei.  Niciodată nu s-au aflat la noi atâția scriitori, oameni de știință și artă, cărturari de seamă ai României!”

Gleb_Dragan_galiceaVenind direct de la Mînăstirea Dintr-un Lemn, la festivalul din Galicea au poposit (surpriză!) şi scriitorii participanţi la cea de-a II-a ediţie a Festivalului Național de Literatură și Artă “Rotonda plopilor aprinşi”, iniţiat anul trecut de scriitorul  şi  jurnalistul Ioan Barbu, după titlul cărţii mitro­po­litului Bartolomeu Valeriu Anania. Festi­valul s-a desfăşurat pe parcursul a trei zile, la Râmnicu Vâlcea, Prun­deni, Mânăstirea Dintr-un Lemn  şi, iată, în „itinerariul cultural” a fost in­clusă și Galicea. Printre distinşii oas­peţi care au poposit pentru câtva timp în localitate  s-au numărat: acad. Gleb Drăgan, ajuns la vârsta de 92 de ani de viaţă şi 67 de ani de activitate neîntreruptă în domeniul fizicii,  scriitorii și cărturarii de elită Pompiliu Manea, Florentin Popescu, Constantin Zărnescu, Ion Lazu, Ion Andreiţă, Ioana și  Dan Cioca, Ionel şi Cristina Vitoc, Emil Lungeanu, Daniela Voicu­lescu, Raluca Tudor, Romaniţa Ştenţel, Doru Drăguşin, George Călin, Pr. Nicolae State-Burluşi şi primarul Prundenilor Ion Horia Horăscu. Cu acest prilej a fost lansat volumul memorialistic “Bâlciul cu amintiri”, al scriitorului Ioan Barbu, care a dedicat prima povestire din această carte marerlui logofăt Teodosie Rudeanu. Despre autor (prezent în sală) și cartea sa au vorbit în fața sătenilor acad. Gleb Drăgan, Pompiliu Manea, Florentin Popescu, Florin Epure, Gh. Pantelimon, Constantin Zărnescu. Arh. Ionel Vitoc a prezentat revista „Ora­șul”, ce apare de șase ani la Cluj-Napoca, singura publicație din țară despre cultura urbană, dar cu referiri consistente și la arhitectura tradițio­nală a satului românesc.

Duminică, 27 mai, au avut loc o serie de concursuri şcolare din domeniile istoriei, culturii civice,  medi­cinei şi biologiej,  literaturii  şi religiei. Pe stadionul din Parcul Zăvoi al co­munei s-au desfășurat o serie de concursuri sportive la fotbal, handbal, atletism, precum şi un concert de mu­zică populară, care a încheiat progra­mul dedicat Zilelor comunei Galicea.