Subvențiile APIA se apropie de 13 milioane euro!


Prin intermediul unui comunicat oficial de presă cu semnătura directoarei Denisa Iacob (foto), Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Judeţean Vâlcea informează că: „Suma totală autorizată la plată, până la data de 25 ianuarie, reprezentând avans și plata regulară aferentă Campaniei 2017, este de 12.781.232,14 euro. Numărul cereri depuse (din care au fost excluse cererile neeligibile) – 19,467, Cereri autorizate avans – 16,826, Suma autorizată avans FEGA + FEADR + cofinanțare Buget Național (euro) – 7,487,152.66, Procent cereri autorizate/cereri din care au fost excluse cererile neeligibile și cele de zootehnie (%) – 94.46%, Cereri autorizate plata finală – 15,637, Suma autorizată plată finală FEGA + FEADR + cofinanțare Buget Național (euro) 5,294,079.48, Procent cereri autorizate/cereri din care au fost excluse cererile neeligibile (%) – 80.33%.
Pentru Campania 2017, APIA a autorizat la plată din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) și din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) următoarele scheme / măsuri: Schema de Plată Unică pe Suprafață (SAPS); Schema de Plată redistributivă; Schema de plată pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu; Schema simplificată pentru tinerii fermieri; Sprijinul cuplat în sectorul zootehnic; Măsura 10 – Agromediu și climă; Măsura 11 – Agricultură ecologică; Măsura 13 – Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice; Măsura 214 – Plăți de agromediu.
Plăţile finanțate din FEGA se efectuează la cursul de schimb de valutar stabilit de către Banca Centrală Europeană de 4,5993 lei pentru un euro, iar plăţile finanțate din FEADR la cursul de schimb valutar de 4,5390 lei pentru un euro.
La această dată, la nivelul Centrului Judeţean Vâlcea, au mai rămas de autorizat un număr de 1768 de fermieri care au făcut parte din eşantionul de control prin teledetecţie, iar la sfârşitul acestei săptămâni, şi aceste dosare vor urma cursul autorizării la plată. În conformitate cu art.75, alin.1 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, plățile din cadrul schemelor de sprijin se fac în perioada 1 decembrie – 30 iunie a anului calendaristic următor, însă ne dorim să finalizăm autorizarea la plată a cererilor unice aferente campaniei 2017 până în luna martie a.c., astfel încât această activitate să nu se suprapună cu cea de primire cereri unice pe anul 2018”.

Posting....