Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

24 septembrie 2021

SR EN 354:2011, Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înalţime


Acest standard european sta­bileşte cerinţele, metodele de în­cer­­care, marcarea, fişa de infor­ma­ţii furnizate de producător şi am­ba­larea mijloacelor de legătură. Mij­loa­cele de legătură conforme cu acest standard european sunt utili­zate ca elemente sau componente de legătură în sistemele de pro­tec­ţie individuală împotriva căderii (adică a sistemelor de limitare, sis­te­me de poziţionare locul de mun­că, sisteme de acces pe coarda, sisteme de oprire a căderii şi sis­teme de salvare).  Standardul cu­prin­de cerinţe referitoare la proiec­tare şi ergonomie, materialele utili­zate, finisarea terminaţiilor, rezis­ten­ţa statică, rezistenţa dinamică a mijloacelor de legătură cu un dispo­zitiv de reglare, rezistenţă la coro­ziune, marcare şi informare. De ase­menea, în standard sunt preci­zate şi detalii privind metodele de încercare aplicate pentru a stabili conformitatea cu cerinţele de mai sus: condiţionarea eşantioanelor (condiţionare generală, condiţio­na­re la umiditate şi frig, condiţionare la frig extrem), aparatura utilizată, modul de lucru. Acest standard euro­pean a fost elaborat în cadrul unui mandat acordat CEN de Comisia Europeană şi Asociaţia Europeană a Liberului Schimb şi vine în sprijinul cerinţelor esenţiale ale Directivei din Noua Abordare D 89/686/CEE – Echipamente indivi­dua­le de protecţie. Din acelaşi do­me­niu mai fac parte următoarele stan­darde: SR EN 362:2005, Echi­pa­ment individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Piese de legătură SR EN 363:2008, Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Sisteme de protecţie individuală împotriva căderilor de la înălţime SR EN 364+AC:1996, Echi­pament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Metode de încercare SR EN 365:2005, Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Cerinţe generale pentru instrucţiuni de utilizare, întreţinere, verificare periodică, reparare, mar­care şi ambalare SR EN 892:2005, Echipament de alpinism şi escala­dă. Corzi dinamice pentru alpi­nism, şi escaladă. Cerinţe de secu­ritate şi metode de încercare SR EN ISO 9227:2007,Încercări la coroziune în atmosfere artificiale. Încercări în ceaţă salină.

Poți comenta aici

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Alte articole de la Uncategorized