Spitalul Judeţean de Urgenţă, la categoria III


saliste_georgetaLa propunerea Ministerului Sănătăţii, Guvernul a aprobat Strategia Naţională Actualizată de Raţionalizare a Spitalelor pe perioada 2011-2012. Documentul priveşte reorganizarea sistemului spitalicesc, o finanţare mai sustenabilă, remo­de­la­rea cererii de servicii medicale, eficientizarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, dar şi o strategie coordonată pe resurse umane. Una din cele mai importante prevederi ale stra­tegiei se referă la clasificarea spitalelor, proces demarat anul trecut de Ministerul Sănătăţii. Până la 1 iunie a.c., spi­talele vor fi clasificate în cinci categorii, în funcţie de com­pe­tenţe: categoria I – nivel de competenţă foarte înalt, categoria II – nivel de competenţă înalt, categoria III – nivel de com­pe­tenţă mediu, categoria IV – nivel de competenţă bazal şi cate­go­ria V – nivel de competenţă limitat. Potrivit  declaraţiei mi­nis­trului Sănătăţii, Cseke Attila, astăzi, în România, nu există nici un spital care să se încadreze la clasa I de competenţă foarte înaltă. Sunt 18 specialităţi care ar trebui să se regăsească într-un spital de clasa I, ceea ce arată organizarea deficitară a reţelei spitaliceşti. De asemenea, se prevede informatizarea sistemului şi introducerea cardului de sănătate, elaborarea unui plan naţional de resurse umane în sistemul serviciilor de sănătate publică din ţară, dar şi crearea unui fond naţional de reechilibrare a bugetelor spitalelor. „Clasificarea se face în urma unei evaluări realizată de Direcţia de Sănătate Publică, cea care va transmite Ministerului rezultatul. Noi cred că ne încadrăm în cea de-a treia categorie, cea care se referă la tra­ta­rea urgenţelor doar la nivel de judeţ. Se va schimba finan­ţa­rea, în funcţie de categoria de încadrare”, susţine Georgeta Sălişte, manager SJU Vâlcea.