9.861 cereri online


• este bilanțul spectaculos al APIA

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricul­tură (APIA) informează că, în perioada 1 – 24 martie 2011, au fost depuse, în cadrul Campaniei de primire a cererilor de sprijin pe suprafaţă SAPS 2011, un număr de 298.798 cereri de plată, pentru o suprafaţă de circa 1.651.304,72 hectare. Dintre cei 298.798 de fermieri care au depus cereri de plată, 291.856 au completat declaraţia de suprafaţă utilizând aplicaţia IPA Online pentru o suprafaţă de 1.625.340,57 hectare. La nivelul centrelor jude­ţene/locale, au fost depuse, în mod clasic, un număr de 6.942 cereri, pentru o suprafaţă de 25.964,15  hectare. Reamintim că APIA a lansat, la data de 1 martie 2011, Campania de primire a cererilor de plată pentru sche­me­le/măsurile de sprijin pe suprafaţă pentru anul în curs. Pentru a beneficia de sprijinul financiar pe suprafaţă, fermierii trebuie să depună la Centrele APIA, în intervalul 1 martie – 16 mai 2011, o singură cerere de plată. Pentru depu­nerea cererilor de plată începând cu data de 17 mai, se vor aplica penalităţi de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere. După data de 11 iunie 2011, cererea de sprijin nu mai este admisă la calcul. „La nivelul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Jude­ţean Vâlcea, până la data de 25 martie 2011 s-au depus 10.062 cereri SAPS 2011, dintr-un total programat de 10.547 fermieri (95,40%), dintre care 9.861 au fost depuse utilizându-se instrumentul tehnic IPA Online, ceea ce repre­zintă un procent de 98% din total, iar diferenţa de 201 cereri s-au depus în modul clasic”, ne-a declarat directorul APIA Vâlcea, Adrian Pintea. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultu­ră (APIA) a plătit în perioada 21– 25 martie 2011, suma de 32,17 milioane euro, astfel: în data de 23 martie 2011, s-au efectuat plăţi pentru schema de plată naţională directă comple­men­tară (PNDC1), în valoare de 7,28 milioane euro; s-au efectuat plăţi pentru sfecla de zahar (PNDC6), în va­loa­re de 1,06 milioane euro; în intervalul  21 – 22 martie 2011 s-au efectuat plăţi pentru sche­ma de plată unică pe suprafaţă (SAPS), în valoare de 22,46 milioane euro; în intervalul  21– 22 martie 2011  s-au efectuat plăţi pentru schema de plată separata pentru zahar, în va­loare de 1,37 milioane euro. Începând cu data de 1 decembrie 2010, APIA a demarat Cam­pa­nia de plată regulară 2010 şi până în prezent a plătit suma de 576,73 milioane euro, pentru un număr de 579.015 fermieri, reprezentând:plata PNDC1 în valoare de 247,08 milioane euro; plata PNDC6 în valoare de 1,06 milioane euro; plata SAPS în valoare de 327,22 milioane euro. Menţionăm că au fost autorizaţi la plată 927.993 fermieri, cu suma de 614,10 milioane euro. Pentru anul 2010, cuantumul alocat sche­mei de plată SAPS este de 80,36 euro/ha, iar cuantumul alocat schemei de plată CNDP1 este de 50,64 euro/ha. Plăţile sunt efectuate în lei, la cursul de schimb stabilit de Banca Cen­trală Europeană (BCE) pentru ziua anterioară datei de 1 octombrie a anului pentru care este acordat sprijinul. Pentru data de 30 septembrie 2010, BCE a stabilit un curs de 4,2718 lei. Schemele/măsurile de sprijin pe suprafaţă sunt finanţate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) pentru schema de plată unică pe suprafaţă şi schema de plata separata pentru zahăr, iar din bugetul naţional pentru schema de plată naţională directă comple­men­tară şi sfecla de zahăr, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR). La nivelul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie, pentru Agri­cultură – Centrul Judeţean Vâlcea până la data de 25 martie 2011, s-au plătit 21.998.331,93 lei pentru 26.869 de fermieri, reprezentând un procent de 96,81% din total fermieri eşantio­naţi.