Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 4-10 decembrie 2021 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Lespezi intersecție cu Ștrandului.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Zăvoieni, Lespezi și Ștrandului.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bulevardul Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Râureni, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-au finalizat lucrările de execuție cămin de vane pe rețeaua de alimentare cu apă potabilă de pe strada Calea lui Traian;
• s-au continuat lucrările de înlocuire rețea de apă potabilă pe strada Calea lui Traian;
• s-au continuat lucrările pentru extindere rețea de canalizare pe strada Grădinilor;
• s-au executat lucrări de înlocuire vană Dn 300 pe rețeaua de apă OL 350 care alimentează rezervorul Popa Șapcă;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat pe străzile Calea lui Traian și Știrbei Vodă;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Știrbei Vodă – parcul Zăvoi, strada Calea lui Traian – blocul 3, strada Nicolae Iorga – blocurile A24/III, A25 și A27/I, strada I.C. Brătianu – blocul S1, strada V. Olănescu, strada Danil Ionescu, strada Nicolae Bălcescu, strada Libertății – blocul A17, strada Ostroveni – blocul A14, strada Iustinian Marina intersecție cu strada Ion Creangă, strada Virgiliu, strada Henri Coandă – blocul P4, strada Nichita Stănescu, strada Depozitelor, Aleea Melodiei – blocul P3, strada C-tin Brâncuși – blocul M4, Aleea Cocorilor – blocul 20, Aleea Mioriței – blocul P4, strada Matei Basarab – blocul 135, strada Mihai Eminescu – blocul B12, Scuarul Mircea cel Bătrân – blocul K, strada Cerna – blocurile 23, 25, 27, 34 și 36, strada Lucian Blaga – blocul A49, Aleea Trandafirilor – blocul 10 și bulevardul Tineretului – blocurile A12, A63 și B2.
14 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 14 apometre, dintre care 12 verificate și înlocuite și două montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 11 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite nouă avize de amplasament și patru avize tehnice.
Sursă foto: Arhivă
Material realizat cu sprijinul Compartimentului comunicare, mass-media al societății Apavil SA