Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 18-24 septembrie 2021 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Buda, Gib Mihăescu, Florilor și bulevardul Tudor Vladimirescu.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Ionel Geantă, Geniștilor și Știrbei Vodă.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bulevardul Dem Rădulescu, Morilor și Goranu.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a igienizat perimetrul rezervorului Petrișor;
• s-a sudat conducta de refulare de pe strada Matei Basarab;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Kalamata, strada Calea lui Traian – blocul 22, strada Nicolae Iorga – blocul A31/1, strada Dan Basarab nr. 9, strada George Coșbuc, strada Luceafărului, strada Matei Basarab, Aleea Panseluțelor – blocurile C23 și C32 și bulevardul Tineretului – blocul A63.
CINCI APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate cinci apometre, dintre care trei apometre verificate și înlocuite și două montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate șase lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 14 avize de amplasament și cinci avize tehnice.
Sursă foto: Arhivă
Compartimentul comunicare și mass-media al societății Apavil SA