Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 11 iulie – 17 iulie 2020 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Copăcelu, Danil Ionescu, Ostroveni, Danil Ionescu intersecție cu Petre Bardașu, Calea lui Traian și Dumitru Colțești.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile I.C. Brătianu și Splaiul Independenței.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

  • s-a asigurat asistență tehnică pe străzile Copăcelu și Andrei Mureșean;
  • s-au executat lucrări de conectare a rețelei de apă PEHD PN 10 DN 160 la rețeaua de apă PEHD PN 10 DN 160 existentă și s-au montat patru branșamente de apă DN 63 pe strada Splaiul Independenței;
  • s-au continuat lucrările de înlocuire rețea de canalizare din țeavă PEHD DN 250 pe strada Calea lui Traian;
  • s-au montat ramă și capac cămin de canalizare menajeră pe strada Barajului – Cimitirul Cetățuia;
  • s-au curățat cămine de canalizare menajeră pe străzile Barajului și Splaiul Independenței;
  • s-au curățat capace cămine canalizare pluvială și menajeră pe strada Nistor Dumitrescu;
  • s-a executat racord canalizare menajeră pe strada Libertății nr. 36;
  • s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
  • s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
  • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Mihai Eminescu – blocul C13, strada Dr. Hacman – blocul 27, strada Ferdinand, strada Barajului – Cimitir Cetățuia, strada Nicolae Iorga – blocurile A26 și A27/I, strada Buda, strada Inătești, strada Nicolae Labiș – blocul B4, strada Splaiul Independenței – blocul 6, strada Eftimeștilor, strada Morilor, strada Henri Coandă – blocul N6, strada Matache Temelie – blocurile 72, 73 și 82, strada Avram Iancu nr. 18, strada Bulevardul Tineretului – blocurile A10 și S2, strada Calea Bucureștilor, strada Luceafărului – blocul A21, strada Aleea Stejarului – blocul C16, strada Eugen Ciorăscu – blocul A50, strada Aleea Panseluțelor – blocurile C23 și C30, strada Aleea Teilor – blocul C10 și strada Bulevardul Pandurilor – blocul A6.
56 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 56 de apometre, dintre care 54 verificate și înlocuite și două montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate cinci lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 18 avize de amplasament și cinci avize tehnice.
• Compartimentul comunicare, mass-media al societății Apavil SA