Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 29 iunie – 3 iulie 2020 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Aurelian Sacerdoțeanu, Arinilor, Calea lui Traian, Straubing, Apusului, Bâlciului și Splaiul Independenței.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Aurelian Sacerdoțeanu, Arinilor și Splaiul Independenței.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a asigurat asistență tehnică pe strada Posada;
• s-au început lucrările de reabilitare rețea apă potabilă și branșamente pe strada Splaiul Independenței;
• s-au început lucrările de înlocuire rețea de canalizare din țeavă PEHD Dn 250 pe strada Calea lui Traian;
• s-au ridicat la cotă cămine de canalizare pe strada Constantin Dălban;
• s-a refăcut cămin de canalizare menajeră pe strada Henri Coandă – Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab”;
• s-au montat capace cămine de canalizare pe strada Calea lui Traian;
• s-au verificat cămine de canalizare și s-a sudat capac cămin de canalizare pe strada Marin Sorescu;
• s-a spălat și filmat rețeaua de canalizare menajeră de pe strada Lucian Blaga – blocul A9;
• au fost curățate căminele de canalizare și gurile de scurgere de pe străzile Calea lui Traian și Morilor;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Bulevardul Pandurilor – blocul A8/I, strada Mihai Eminescu – blocul B12, strada Aleea Doinei – blocul N1, strada Calea lui Traian – blocurile D1, D3, L și S8, strada Buda, strada Morilor, strada Marin Sorescu – blocul A37/II și bulevardul Tineretului – blocul A18.
17 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 17 de apometre, dintre care 13 verificate și înlocuite și patru montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate opt lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 22 avize de amplasament și opt avize tehnice.
• Compartimentul comunicare, mass-media al societății Apavil SA