Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 23–27 martie 2020 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe străzile: Căzănești, Independenței, Buridava, Calea lui Traian și General Magheru.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Antim Ivireanu, Kalamata nr. 18, Aleea Primăverii nr. 4, Crișan nr. 12, Radu de la Afumați, Dem Teodorescu și Alexandru Budișteanu.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-au finalizat lucrările de extindere a rețelei de apă potabilă pe strada Dem Teodorescu;
• s-au ridicat la cota carosabilului cutie protecție vană și hidrant pe străzile Kalamata nr. 18, Crișan, Radu de la Afumați, Ostroveni și Alexandru Budișteanu;
• s-au igienizat perimetrele de la rezervoarele Cetățuie și Petrișor;
• s-au igienizat perimetrele Stațiilor de pompare Ioana Radu, Aranghel, Fețeni 2, Prunului și Dealul Malului 1, 2, 3;
• s-au înlocuit mufe PVC Dn 160 pe strada Buda nr. 36A;
• s-au verificat și curățat gurile de scurgere pe străzile Calea lui Traian, Carol I și Știrbei Vodă;
• s-au verificat și curățat căminele de canalizare pe străzile Calea lui Traian, 1 Mai și Ostroveni;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Decebal – blocul D9, strada I. C. Brătianu – blocurile S1, C19, C20, C27, strada Calea lui Traian – blocurile 1, 3, 6 și S7/1 și strada Hidrocentralei – blocurile S3, S7 și H1.
19 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă, au fost montate 19 de apometre, dintre care 17 verificate și înlocuite și două montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate șase lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite șapte avize de amplasament și trei avize tehnice.
• Biroul de Presă al Apavil SA