Șeful ITRSV, acuzat că urmăreşte distrugerea structurilor silvice private!


Am primit, recent, pe adresa redacţiei o epis­tolă în care sunt aduse acuzaţii destul de grave la adresa lui Eugen Simionescu – şeful Inspec­to­ra­tului Teritorial de Regim Silvic şi Vânătoare. Iată, pentru început, conţinutul scrisorii: „Numirea lui Eugen Simionescu în fruntea ITRSV este un mare accident administrativ, având în vedere tre­cutul şi pregătirea sa profesională. Din momentul instalării, are ca obiectiv prioritar şi urmăreşte cu obstinaţie distrugerea structurilor silvice private şi înregimentarea proprietarilor particulari la Romsilva sau la ocoale tip Romsilva. Pentru des­fiin­ţarea acestor ocoale particulare nu ezită să folosească nici-o metodă… De exemplu: sesizări «anonime» trimise prin grija pădurarilor Romsilva la adresa pădurarilor din structuri private, sesizări cărora le dă curs cu maximă operativitate; sesi­zări nefondate de la «binevoitori de ocazie», pe care le cercetează cu maximă atenţie şi le extinde pe cât posibil; instaurarea unui regim de teroare în instituţia pe care-o conduce (cine nu-i execută ordinele este detaşat disciplinar în alt judeţ)! Desfiinţarea ocoalelor silvice din zona de nord a judeţului Vâlcea a fost şi rămâne pentru el prioritate zero! Încă din momentul instalării ca ins­pector-şef a făcut afirmaţia că aceste ocoale tre­buie desfiinţate. Mai precizăm că la prima în­tru­nire cu Poliţia Vâlcea a atenţionat şefii de post să urmărească cu maximă atenţie activitatea perso­na­lului silvic de la structurile private şi să ia mă­suri coercitive imediate, inducându-le şefilor de post ideea că structurile silvice private reprezintă un pericol public. Pe Eugen Simionescu nu-l inte­re­sează proprietatea privată din Vâlcea, iar acest lucru este dovedit de faptul că, într-o discuţie recentă, a afirmat senin şi iresponsabil că pentru el, ca inspector-şef, este mai avantajos ca pădu­rile particulare să rămână fără pază. A se avea în vedere ca numai în judeţul Vâlcea sunt peste 100.000 (una sută mii) proprietari particulari de păduri. În ultimii cinci ani, circa 20.000 de pro­prietari au fost luaţi în pază de ocoale particulare. Pentru Romsilva, proprietarii respectivi repre­zen­tau nişte moşnegi fără importanţă”.

Apărarea are cuvântul

La sediul ITRSV, inspectorul-şef Simionescu nu s-a arătat surprins de existenţa acestor acu­zaţii. „Ştiu cine stă în spatele acestor reclamaţii… Este vorba de Drăguşin Gelu Alexandru, căruia i s-a retras autorizaţia pentru Ocolul Loviştea, pe care-l administra. Cum s-a întâmplat? Ministerul Mediului, prin Direcţia Generală Păduri, i-au dat un termen de intrare în legalitate. Nu l-a respectat şi i s-a retras autorizaţia, având obligaţia să depună ciocanele de marcat, dar şi documente cu regim special. Nu a făcut aşa, emiţând în con­ti­nuare documente de la Ocolul privat Loviştea, fapt pentru are Inspectoratul Judeţean de Poliţie Vâlcea i-a întocmit documentele pentru începe­rea urmăririi penale. De asemenea, şi la IPJ Argeş s-a procedat pentru începerea urmăririi pe­nale. Dovadă că este un delincvent, a continuat cu reclamaţii şi sesizări”, a afirmat Eugen Simio­nescu. „În privinţa trecutului şi pregătirii profesio­nale, nu am ce să-mi reproşez. Am lucrat aici, la ITRSV Rm. Vâlcea, până-n februarie 2010, iar atunci am fost numit la Direcţia de control din Ministerul Mediului… Cred că pentru calităţile mele, nu din alte motive, s-a decis să fiu numit în acea funcţie cu responsabilitate. Neavând familia aproape, nici locuinţă în Bucureşti, am cerut să revin la Vâlcea, pe postul de inspector-şef. Acest post, unde m-am întors, nu l-am vrut şi nici nu-l vreau! Nu am legături cu vreun partid politic, doar încerc să-mi respect munca şi să-mi fac treaba. Privind acuzaţia că-mi doresc distrugerea ocolurilor silvice private, vreau să vă spun că eu chiar am ajutat pentru înfiinţarea unuia… Este vorba despre Ocolul privat Nehoiu, pentru care am făcut demersuri la Ministerul Mediului, la Bucureşti”, a mai spus inspectorul-şef Simionescu.