ȘEDINȚĂ ORDINARĂ la Arenele „Traian”


Miercuri, 23 septembrie 2020, consilierii locali ai Râmnicului sunt convocați pentru ședința ordinară aferentă lunii în curs. Întâlnirea se va desfășura cu începere de la ora 12.00, la Complexul Sportiv „Arenele Traian”. Ședința se va desfășura avându-se în vedere măsurile necesare pentru prevenirea răspândirii coronavirusului. În ceea ce privește ședințele comisiilor de specialitate, acestea se vor desfășura în sala de ședințe a Primăriei municipiului, cu cel puțin o zi înaintea ședinței Consiliului Local (la ore diferite pentru fiecare comisie, astfel încât să se respecte condițiile de distanțare socială). Ulterior, procesele-verbale și consemnarea avizelor se vor redacta în formă scrisă pe baza înregistrărilor din cadrul ședințelor respective, realizate prin intermediul sistemului audio existent în sala de ședință a Primăriei.

 

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2020.
2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții la Societatea ETA SA pentru anul 2020.
3.Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 1 – „Descrierea traseelor”, Anexei nr. 2 – „Denumirea stațiilor”, respectiv Anexei nr. 4 – „Programul de transport” la Caietul de sarcini și a Anexei nr. 2 – „Programul de transport” la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local.
4.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea ETA SA.
5.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de folosință gratuită de către „Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Vâlcea” a spațiului situat la parterul blocului L din Calea lui Traian (Galeriile de Artă).
6.Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil teren și apartamentarea unui imobil-construcție, proprietatea Municipiului Râmnicu Vâlcea.
7.Întrebări, interpelări și răspunsuri.
• Material realizat cu sprijinul Biroului de Presă al Primăriei Râmnicu Vâlcea