„Se văd efectele pozitive ale noului Cod al Muncii”


• susține Dumitru Cornoiu, director AJOFM Vâlcea

“Modificările aduse Codului Mun­cii prin Legea 40/2011 încep să pro­ducă efecte pozitive pe piața muncii, în sensul trecerii unor locuri de mun­că din zona neagră și gri în zona con­tractuală și fiscalizată. Acest fapt con­duce la scăderea presiunii exercitate de neocuparea forței de muncă, feno­men reflectat în diminuarea ratei șo­ma­jului în județul Vâlcea”, declară Du­mitru Cornoiu, director AJOFM Vâl­cea. Ce aduce noul act normativ? Ei bine, vorbim de: obligația încheierii con­tractului individual de muncă în formă scrisă ca o cerință ad validi­ta­tem; anterior începerii activității, con­trac­tul individual de muncă se va înregistra prin programul REVISAL în registrul general de evidență a salariaților; orice modificare se face prin încheierea unui act adițional, în termen de 20 de zile lucrătoare, perioada de probă este de cel mult 90 de zile pentru funcții de execuție și 120 de zile pentru funcțiile de conducere; salariatul are dreptul de a munci la angajatori diferiți, durata maximă a delegării este de 60 de zile calendaristice într-un an și poate fi prelungită cu 60 de zile numai cu acordul salariatului. Totodată, precizăm că au fost introduse mențiuni care acordă întâietate încetării de drept a contractului de muncă, față de suspendarea acestuia, în anumite condiții legale și au fost reformulate anumite cauze de încetare de drept a contractului individual de muncă. În cazul concedierilor colective se va ține cont de obiectivele de performanță realizate de salariat, iar preavizul de concediere nu poate fi mai mic de 20 de zile lucrătoare. Contractul individual de muncă pentru perioada determinată se poate încheia pentru maxim 36 de luni. Noul Cod al Muncii prevede și noi sancțiuni: amendă angajatorului între 10.000 și 20.000 lei pentru fiecare persoană angajată fără contract individual de muncă în formă scrisă pentru maxim cinci persoane; munca „la negru” sancționată cu amenzi de la 500 la 1000 de lei, iar neînmânarea contractului de către angajator salariatului se sancționează cu amendă de la 1500 la 2000 de lei.  Riscă închisoare de la 6 luni la un an sau amendă penală angajatorul care, în mod repetat, acordă salarii sub nivelul salariului minim brut pe țară sau refuzul de a pune la dispoziție actele firmei sau îngrădește accesul inspectorului de muncă în oricare dintre spațiile unității sau închisoare de la unu la doi ani sau amendă penală pentru primirea la muncă a mai mult de cinci persoane fără contract de muncă.