Se schimbă directorii de şcoli


La sfârşitul anului şcolar 2011/2012, mai multor conducători de unităţi şcolare din judeţ le-au expirat mandatele de directori. Urmare a aces­tui fapt, pe perioada verii, s-a făcut evaluarea activităţii acestora, iar compartimentul de spe­cialitate din cadrul Inspectora­tului Şcolar Jude­ţean a stabilit anu­mite măsuri. În acest sens, în urma evaluării compe­ten­ţelor fiecă­rei persoane şi a reco­man­dărilor primi­te (dovedite prin expe­rienţa profe­sio­­nală), începând cu data de 3 sep­­tem­brie au loc noi învestituri de di­­rectori. Fac excepţie unităţile unde directorii susţinuseră deja concurs.

Posting....