Schimbări majore în conducerea OLTCHIM


O nouă săptămână deosebit de importantă pentru prezentul şi viitorul platformei chimice, asta după ce secre­tarul de stat în Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri Rodin Traicu a demisionat din funcţia de pre­şedinte al Consiliului de Administra­ţie al Oltchim, poziţie pe care a fost numit provizoriu la finele lunii iulie, invocând motive de incompatibilitate.

“Consiliul de Administraţie a luat act de cererea de demisie a domnului Trai­cu Rodin din calitatea de administrator şi preşedinte al Consiliului de Adminis­traţie al Oltchim, începând cu data de 19.12.2012, din motive de incom­pa­tibilitate, în conformitate cu prevederile articolului 82, aliniatul 1 din Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea deminităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei”, se arată într-un comunicat transmis, miercuri, de Olt­chim Bursei de Valori Bucureşti (BVB). Totodată, din Consiliul de Administraţie a demisionat şi Radu Adrian, inspector guvernamental, el invocând motive personale.

Potrivit MEDIAFAX, în aceeaşi şe­dinţă a CA, Mihail Tălpăşanu a fost nu­mit director general adjunct, ca urmare a unor modificări de strategie a con­du­cerii Oltchim care au dus la “repro­iec­tarea sistemului organizatoric”, prin desfiinţarea postului de director general adjunct Mentenanţă şi Producţie, deţinut anterior de acesta, şi înfiinţarea postului de director general adjunct.

Sindicatele, tot nemulţumite

Una dintre cele mai importante centrale sindicale ia, din nou, poziţie faţă de situaţia actuală de incertitudine majoră. Într-o scrisoare deschisă adre­sată Executivului se arată: „Confe­de­raţia Naţională Sindicală „Cartel ALFA”  îşi exprimă îngrijorarea faţă de situaţia de la Oltchim, unitate care reprezintă situaţia din industria română, şi consi­deră că este responsabilitatea Guver­nu­lui în a găsi soluţiile care să salveze, cu adevărat, această unitate economică im­portantă. Guvernul, dumneavoastră în calitate de premier, domnule Ponta, şi Ministerul Economiei trebuie să găsiţi soluţii pentru a salva Combinatul Oltchim.

Tentativele de blocare a activităţii, precum cea de scoatere la licitaţie a Combinatului cu scopul vinderii lui bucată cu bucată, în contul unei datorii de şapte milioane de euro, pentru care au fost ipotecate instalaţii în valoare de 42 de milioane de euro, este doar un pretext găsit de alţi producători pentru care Combinatul Oltchim reprezintă un concurent pe piaţă, ce trebuie eliminat prin orice mijloace. Trebuie spus că da­toria de şapte milioane de euro nu avea un termen de plată stabilit, ceea ce este o dovadă în plus, că ceea ce se ur­măreşte este doar desfiinţarea Combi­na­tului, cu scopul dezindustrializării Ro­mâ­niei. Guvernul României trebuie să ia în calcul faptul că Oltchim nu înseamnă numai o unitate de producţie, ci locul de muncă a mai bine de 5.000 de oameni, ale căror familii depind de activitatea Combinatului Oltchim.

Confederaţia Naţională Sindicală “Cartel ALFA” salută decizia de sus­pen­dare provizorie a executării silite cerută de firma Polchem Societe Anonyme din Liechtenstein, în calitatea sa de furnizor de materii prime. Confederaţia Naţio­nală Sindicală “Cartel ALFA” cere Gu­ver­nului şi Ministerului Economiei care controlează Compania Oltchim să dovedească maximă preocupare faţă de situaţia de la Oltchim şi să între­prindă toate demersurile pentru orga­ni­zarea unei noi licitaţii de privatizare corecte pentru Combinat.

CNS “Cartel ALFA” solicită totodată implicarea tuturor instituţiilor abilitate pentru identificarea şi sancţionarea per­soanelor care se fac vinovate de ad­mi­nistrarea deficitară şi cu rea intenţie a Com­binatului Oltchim”, se arată în docu­ment.

Posting....